Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Maakuntakaavassa 2040 on turvattava puhdas ja monimuotoinen luontomme

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on käynnistänyt kokonaismaakuntakaavan laadinnan. Kaavan tavoitteena on ohjata maakunnan maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Kokonaismaakuntakaava käsittää Pohjois-Karjalan kaikki kunnat ja se korvaa hyväksytyksi tultuaan aiemmat vaihemaakuntakaavat.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri odottaa – monien muiden järjestöjen ja tuhansien pohjoiskarjalaisten lailla – että tulevassa kaavatyössä huomioidaan riittävällä painoarvolla maakuntamme tärkein voimavara, puhdas ja luonnonarvoiltaan monimuotoinen luonto. Tähän toiveeseen yhtyvät kaikki suomalaiset ja ulkomaalaiset, jotka ovat vierailleet maakuntamme rikkaassa luonnossa.

Joensuussa 5.4.2016
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin kevätkokous