Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kiteen kaupungille Pyhäjärven oi­keus­vai­kut­tei­sen ran­tao­say­leis­kaa­van ehdotuksesta

Keski-Karjalan Luonto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri kiittävät lausntomahdollisuudesta ja saamastaan lisäajasta.

Lausunnolla oleva Pyhäjärven rantaosayleiskaavaehdotus ottaa paljon paremmin huomioon Pyhäjärven erityispiirteet kuin KHO:ssa hylätty rantaosayleiskaava, jonka valmistelu alkoi 2006. Suurin vaikutus on uusien rakennuspaikkojen vähenemisellä lähes 40%:lla. Kaavoitusta varten laaditut selvitykset on hyvin ja riittävän laajasti tehty. Osayleiskaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen vastineet ovat asiallisesti ja perusteellisesti laadittuja.

Mitoitus ja vapaa ranta

Kaava-alueella rakentaminen muodostuu varsin tiheäksi, vaikka edellisen kaavaprosessin virheitä on korjattu. Kaavaselostuksen mukaan vapaata rantaa jää laskennallisesti 63%; maakuntakaavan vaatimus on vähintään 60%. Jokamiehenoikeuden kannalta katsoen vapaata rantaviivaa jää kuitenkin huomattavasti vähemmän mitä kaavaselostus antaa ymmärtää. Kaava-alueella rakentaminen on hyvin pirstaleista ja rakennuspaikkojen väliin jää niin lyhyitä rakentamattomia rantakaistaleita, ettei niille ole jokamiehenoikeudella menemistä.

Rakennuspaikkojen vähentämisen voi aloittaa soisilta rannoilta. Mielestämme huonosti rakentamiseen soveltuvien rantojen mitoitusluvun tulee olla 0 rp/m-rkm eikä 3 rp/m-rkm, kuten kaavaehdotuksessa.

Kiteellä 10.5.2016
Keski-Karjalan Luonto ry

Joensuussa 10.5.2016
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri