Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Täydennys valitukseen Kolin maa-ainesluvasta

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle täydennys 23.9.2015 päivättyyn valitukseen, joka koskee Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämää maa-aineslupa 420/2015 (25.8.2015).

Haettua maa-aineslupaa koskevalla alueella sittemmin tehdyt pienialaiset lapiokoekaivaukset ovat osoittaneet todeksi, että alue on todellakin kallioytiminen drumliini (moreeniharju). Kallion päällä on ohuen podsolimaannoskerroksen alla vaihtelevan paksuinen vaaramoreenikerros, mikä oli todettavissa myös Itä-Suomen hallinto-oikeuden 1.7.2016 järjestämän maastokatselmuksen yhteydessä. Kalliota peittävä irtain maakerros ei ole rakenteeltaan ottoluvanhakijan väittämää soramoreenia vaan täysin lajittumatonta silttimoreenia, mikä asettaa aineksen käytön vaativampaan maarakennukseen sopimattomaksi, soveltuen ainoastaan täytemaaksi vähemmän vaativiin kohteisiin.

Seikka, että kumpare on kallioytiminen moreeniharju asettaa ottoluvanhakijan vakuuttelun jälkihoidon onnistumisesta maisemoinnin osalta kyseenalaiseksi. Mikäli kalliorunko kuoritaan maa-aineksista, metsittämisen asemesta lopputulemaksi jää jäljelle luonnoton, keinotekoisesti paljastettu avokallio, jonka geomorfologinen olemus jää miltei ikuiseksi maisemavaurioksi.

Moreeniharjun kallioytimen laajuus on selvittämättä (maaperätutkimus suorittamatta), mistä saattaa olla seurauksena, että muodostuu intressi ryhtyä valmistamaan paikalla kalliomursketta, mikä on sekä haetun luvan vastaista että vaarantaa aivan uudella tavalla maisema-, luonnonsuojelu-, ym. arvoja.

Lieksassa ja Joensuussa 4.7.2016
Lieksan luonnonystävät ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry