Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Saimaannorppa elää Puruvedellä, Puruvesi ja Natura 2000 –verkoston tietojen täydennys

Vaadimme saimaannorpan kirjaamista Puruveden lajistoon.

Puruvesi kuuluu Natura 2000–verkostoon. Nyt Natura 2000 –alueiden tietoja täydennetään ja niistä on pyydetty kannanottoja.

Suomenluonnonsuojeluliitto ja sen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan piirit eivät voi hyväksyä sitä, että saimaannorppaa ei ole lisätty Puruveden lajistoon. Tietolomakkeessa todetaan, että alue soveltuisi lajin elinympäristöksi. Saimaannorppa on kuitenkin selkeästi palannut Puruvedelle ja pesinyt siellä usean vuoden ajan.

Metsähallituksen tilastojen mukaan saimaannorpasta on havaintoja Puruvedellä vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2016 kannan kooksi on arvioitu 5 -7kpl. Jo usean vuoden ajan alueelta on löydetty useita lepopesiä. Vuonna 2009 alueella kuoli aikuinen naarasnorppa verkkoon. Saimaannorppakanta ja sen pesintä on alueella vakiintunut.

Asia on siis ollut tiedossa jo vuosia ja se on ollut esillä mm. Ympäristöministeriön Saimaannorpansuojelutyöryhmässä. Työryhmän raportissa vuodelta 2011 todetaan, että saimaannorppa ei ole Puruveden Natura2000–alueen luotoarvoja kuvaavassa lomakkeessa, koska vuonna 2005, jolloin Natura 2000-verkosto hyväksyttiin, saimaannorppa ei esiintynyt Puruvedellä.

Tilanne on kuitenkin muuttunut. Edelleen raportissa todetaan, että saimaannorpan suojelua koskeva puute liittyy juuri Puruveden Natura 2000–alueeseen ja saimaannorpan puuttumiseen sen suojeluperusteista. Raportissa myös todetaan: ”Erityisen tärkeää on turvata lajin paluu alueille, joilta se on syystä tai toisesta hävinnyt, mutta jotka edelleen soveltuvat niiden elinympäristöksi.”

Raportin toimenpiteissä on kirjattu tavoitteeksi: ”Saimaannorppa sisältyy Puruveden Natura 2000 –alueen valinnan perusteena olevien lajien luetteloon”.

Kun Natura 2000-verkosto hyväksyttiin, saimaannorppa oli suojeluperusteena esim. Luonterin Natura-alueella, jossa ei silloin tapahtunut lisääntymistä, mutta alueella oli muutaman yksilön vakiintunut pesintä. Tilanne oli siellä siis vastaavanlainen kuin Puruvedellä nyt.

Em. valossa on erittäin erittäin merkillistä ja ilmeisesti tarkoitushakuista jättää saimaannorppa pois Puruveden Natura 2000–tietolomakkeesta. SLL ja sen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan piirit vaativat, että Puruveden Natura2000 –alueen lajiksi lisätään saimaannorppa. Puruvesi on saimaannorpan vakiintunut elin-japesimäalue, jonne kanta levittäytyy ja jossa sen säilyminen ja kasvu on turvattava kaikin mahdollisi nkeinoin. Lajin sisällyttäminen Natura2000–lajiluetteloon myös Puruveden osalta takaa saimaannorpan suojelun laajentamisen ja tehostamisen myös tällä uudella vakiintuneella saimannorpanelin­ ja pesimäalueella.

28.9.2016
Suomenluonnonsuojeluliitto ry
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry
SLL Pohjois-Karjala ry