Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Joensuun kaupungin vesialueille asetetun vesiskoottereita koskevan kiellon tarkistamisesta

Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle muistutus Joensuun kaupungin vesialueille asetetun vesiskoottereita koskevan kiellon tarkistamisesta

Kielto on vuonna 1992 annettu luonnon ja muun ympäristön sekä yleisen virkistyskäytön suojaa­miseksi. Kieltoalue käsittää Pielisjoen lisäksi suhteellisen kapean rantavyöhykkeen Joensuun kau­pungin edustalla. Kielto on tärkeä muun muassa Höytiäisen kanavan suiston luonnonsuojelualueen suojaamiseksi. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ja Joensuun seudun luonnonys­tävät pitävät kieltoa edelleen ajankohtaisena ja hyvin tarpeellisena. Havaintojen mukaan häiritsevä vesiskoottereilla ajelu kieltoalueella on suhteellisen yleistä. Pielisjoessa vesiskoottereiden on myös havaittu rikkovan nopeusrajoitusta.

Luonnonsuojelupiiri ja Joensuun luonnonystävät esittävät kieltoalueen laajentamista kattamaan koko Kuhasalon-Kukkosensaaren ranta-alueen sekä sen eteläpuolisen Sortavalansaarten ympäris­tön. Nämä kohteet ovat luonnonsuojelullisesti hyvin merkittäviä virkistysalueita ja siten tarpeen rauhoittaa häiriötä tuottavalta toiminnalta.

Kielto on hyvin huonosti tunnettu eikä sitä ole valvottu vuosiin. Siksi kielto tulee nyt selkeästi osoittaa maastossa lain edellyttämällä tavalla ja sen valvonnasta tulee huolehtia. Ehdotus käsittää neljä sallittua rantautumispaikkaa. Lisäksi yleisillä väylillä ajaminen sallitaan, vaik­ka alkuperäinen kieltopäätös ei salli väylilläkään ajoa. Kiellon tarkistuksia voidaan kuitenkin pitää perusteltuina. Linnunlahden venesatamasta lähtee kaksi yleistä väylää. Ilmeisesti tarkoitus on, että venesatamaa voidaan käyttää näille väylille siirtymiseen, vaikka venesatamaa ei olekaan mer­kitty ehdotuksessa rantautumispaikaksi.

Ehdotettu rantautumispaikkojen määrä on nyt riittävä. Niiden lisääminen heikentäisi kiellon tar­koitusta. Pielisjoella sallitun ajon määrittely kuitenkin on epäselvä. Ehdotus ei sisällä väylän levey­den määrittelyä tai muuta sallitun ajon ulottuvuuden määrittelyä, joka olisi myös valvottavissa. On iso riski, että vesiskoottereilla tultaisiin kulkemaan koko Pielisjoen leveydeltä, mikä murentaisi kiellon merkityksen. On hyvin tärkeää, että tämä asia selvitetään ja ohjeistetaan kieltopäätökses­sä.

Joensuussa 10.3.2017

Joensuun seudun luonnonystävät
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri