Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Val­ko­pos­ki­han­hien karkotuskeinot oltava monipuoliset

Merikotkan säikyttämiä valkoposkihanhia. Kuva: Kari Antikainen

Karjalaisen pääkirjoituspalstan valkoposkihanhien karkotusta koskevassa kannanotossa 9.9.2020 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiriä syytettiin kiusanteosta ja häikäilemättömästä välinpitämättömyydestä maanviljelijöitä kohtaan. Samaisessa kirjoituksessa uumoiltiin myös piirin alkavan häiritä valkoposkihanhien metsästystä.

Pohjois-Karjalan piirillä ei ole edelleenkään minkäänlaista halua tai tarvetta kiusata ketään. Piirillä ei ole myöskään aikeita ryhtyä häiritsemään valkoposkihanhien karkotustoimenpiteitä. Ääriteot ovat kaukana piirin toimintatavoista. Piiri käytti valitusoikeuttaan saadakseen valkoposkihanhien poikkeusperustaiselle ampumiselle oikeuden tulkinnan. Muutoin olemme samaa mieltä eri tahojen esittämien hanhia vahingoittamattomien karkotuskeinojen kehittämisestä sekä hanhipeltojen välttämättömyydestä.

Pääkirjoitusteksti sisälsi asiavirheitä. Piirin tekemä valitus koski poikkeuslupapäätöstä, jonka nojalla hanhien karkotusta olisi voinut tehostaa tänä syksynä ampumalla 375 hanhea yli puolesta miljoonasta hanhesta, kevätmuuton aikaisesta tappamisesta ei ollut kyse. Myöskään uusissa poikkeuslupapäätöksissä ei sallita kevätmuuton aikaista ampumista. Nyt annetuissa lupapäätöksissä on myös selkeästi määrätty hanhien hävittämisestä hautaamalla, polttamalla tai tutkimustarkoituksiin luovuttamalla, toisin kuin pääkirjoitustekstissä annetaan ymmärtää.

Hanhien karkottaminen ampumalla on saanut korostuneen aseman ongelman ratkaisussa. Hanhinyrkkikin ehdottaa kokonaisvaltaista ratkaisua, jossa ampuminen karkotusten tehostamistoimena on vain yksi osakeino. Tänä syksynä Pohjois-Karjalan sekä Parikkalan ja Savonlinnan alueella voi nyt tehtyjen poikkeuslupapäätösten myötä ampua 3 195 hanhea vajaan kahden kuukauden aikana, kullakin tilalla korkeintaan kolme hanhea päivässä. Ilman toimivia hanhipeltoja karkotustoimilla ei ole merkitystä, vaan ongelma voi pahimmillaan levitä laajemmalle.

Muistutamme edelleen, että luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttäminen on luonnonsuojelupiirin perustava tarkoitus, ja toimintatapamme ovat varsin byrokraattiset.

Joensuussa 11.9.2020
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri

Karjalaisen pääkirjoitus 9.9.2020 ”Vihdoin järkevä keino valkoposkihanhiongelmaan” (maksumuurin takana)

Tämä vastine on julkaistu Karjalaisen mielipidepalstalla 11.9.2020 ”Valkoposkihanhien karkotuksen oltava monipuolista” (maksumuurin takana). Samalla sivulla tekstiviestipalstan alla on oikaisu 9.9.2020 oleeseen pääkirjoitukseen.