Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

POHJOIS-KARJALAN VAIKUTTAMISEN KÄRJET 2022 – esitys

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää erityisesti työllisyyttä, investointeja ja kasvua edistäviä esityksiä maakunnan toimijoilta. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri näkee, että maakuntaliiton tulee vaikuttamistyössään varautua myös mahdollisten tulevaisuudessa heikkenevien sektoreiden työpaikkojen vähenemiseen. Tässä viittaamme erityisesti ilmastopolitiikan ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta merkittävien sektoreiden tulevaisuuteen.

Piiri esittää, että maakuntaliitto pitää vaikuttamistyössään esillä turvetuotannon merkittävän vähentymisen johdosta katoavien työpaikkojen ja muutoksesta kärsivien alihankintayritysten asemaa muutoksessa. On aloitettava pikaisesti siirtymätukien ja -toimintojen kehittäminen turpeen polton lopettamiseksi. Lisäksi uusia työpaikkoja voidaan kehittää turvetuotantoalueiden jälkihoitoon ja ennallistamiseen liittyen. Maakuntaliitto voi vaikuttaa siihen, että Pohjois-Karjalaan saadaan riittävä siirtymätuki uusiutuviin energianlähteisiin sekä raaka-aineisiin siirryttäessä.

Näkemyksemme mukaan maakuntaliiton tulisi jatkossa vaikuttamistyössään kiinnittää huomiota yleisemminkin tällaisille muutosaloille, jotka kytkeytyvät sekä ilmastonmuutoksen hillintään että laajemmin syrjäseutujen toimeentulomahdollisuuksiin ja kestäviin työpaikkoihin sekä kestävään aluerakenteeseen.

Lisäksi haluamme kyseenalaistaa Lieksan kaupungin jälleen esittämän kärkihankkeen Kolin infrastruktuurirakentamisesta. Edellisenä vuonna kärkihanketta esitettiin, vaikka aihetta ei oltu käsitelty Kolin koordinaatioryhmässä, jossa piiri oli tuolloin vielä edustettuna. Kolin pitäminen jatkuvasti esillä matkailun kärkenä syö maakunnan muiden alueiden matkailuhankkeiden mahdollisuuksia. Kolin sijaan maakuntaliitto voisi pitää edunvalvontatyössään esillä esimerkiksi Petkeljärven kansallispuiston laajennusta tai kokonaan uuden pohjoiskarjalaisen kansallispuistohankkeen edistämistä. Näihin liittyen annamme mielellämme lisätietoja.

Joensuussa 9.12.2020
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry