Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Lieksassa aktiivista luon­non­suo­je­lu­työ­tä

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri Lieksan luonnonystävien vieraana. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri piti kevätkokouksen lauantaina 9.4. Lieksassa entisellä rautatieasemalla sijaitsevalla Lieksan Tukipisteellä. Lieksan luonnonystävien puheenjohtaja Ahti Keränen esitteli kokouksessa laajaa luontokuvatuotantoaan itäisestä Suomesta.

Kokoukseen kutsuttu emeritusprofessori Pertti Rannikko piti kolmiosaisen luennon susipolitiikasta otsikolla ”Ratkaisun avaimia susipolitiikan umpikujaan”. Rannikko kävi läpi sekä susitutkimustaan omalla tutkimusalueellaan Pohjois-Karjalassa että laajempaa susipoliittista keskustelua. Luento herätti vilkasta keskustelua, eivätkä maakunnasta paikalle kokoontuneiden luonnonsuojelijoiden näkemykset olleet kaikilta osin samansuuntaisia Rannikon esityksen kanssa. Rannikko nosti luennon lopuksi keskusteluun Mari Pohja-Mykrän ajatuksen suden psykologisesta omistajuudesta, mikä voisi tuoda sudelle sen tarvitseman arvostuksen laajemmin paikallisten ihmisten keskuudessa.

Piirin puheenjohtaja Anna Mustosen mukaan sutta käytetään politiikan välineenä, eikä etujärjestöjen näkemykset susitilanteesta ja susipolitiikan ratkaisukeinoista aina ole paikallisen näkemyksen kanssa yhteneviä. Ratkaisun keinoja olisi hyvä etsiä susikysymyksen taustalta syvemmältä sekä pyrkiä katkaisemaan sukupolvien yli jatkuvia susivihamielisyyden ketjuja.

Lieksan luonnonystävissä on ollut aktiivista susien suojelutoimintaa, ja alueella on poliisin virka-apunakin toiminut Virva ry, jonka aktiivijäsen Risto Kiiskinen toimii myös piirin suurpetovastaavana. Lieksassa ja lähialueilla on vastikään paljastunut laaja susien ja muiden villieläinten myrkytystapaus, josta annettiin tuomio viime joulukuussa. Syytteen mukaan lieksalainen mies pyrki järjestelmällisesti tappamaan susia vuosien 2017-2020 aikana myrkkysyöteillä. Myös suurpetohavainnoinnissa ja reviiriyhteistyöryhmässä toimineita henkilöitä kytkeytyi myrkytystapauksiin ja heidät on erotettu tehtävistään. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri arvostaa susien suojelun hyväksi tehtävää työtä Lieksassa ja painottaa, että suojelutyö on tarpeen kaikilla eri tasoilla. Susien salametsästys on Suomessa todellinen ongelma, jonka toteen näyttäminen tiedetään erittäin vaikeaksi.

Lieksan luonnonystävät on myös ollut jo vuosikymmenten ajan tärkeänä tekijänä Kolin kansallismaiseman ja ainutlaatuisen luonnon suojelussa. Yhdistyksen hallituksen jäsen Kaija Kiiskinen osallistui jo Kolin kansallispuistoa koskeviin suojelutoimiin. Viimeisimpiä keskusteluja ja toimia ovat herättäneet Kolin laelle suunnitellut matkailutoimintojen ja parkkipaikkojen laajennukset. Luonnonsuojelupiiri yhdessä Lieksan luonnonystävien kanssa on esittänyt jo useamman vuoden sekä julkisuudessa, eri yhteistyöryhmissä, että kaavalausunnoissa, ettei Kolin laelle tulisi osoittaa rakentamista vaan rakentaminen tulisi sijoittaa Kolin kylälle nykyisen kyläkeskuksen yhteyteen ja osoittaa matkailijavirroille vaihtoehtoisia reittejä saapua Kolin kansallispuistoon kestävästi. Nyt PKO onkin aloittamassa hotellin rakennustyöt Kolin kylälle. Suojelutyö Kolilla ei kuitenkaan ole ohi, vaan piiri yhdessä Lieksan luonnonystävien kanssa valvoo edelleen kansallismaisemaa, Kolin luontoa ja sen kestävää matkailukäyttöä.

Lieksan luonnonystävillä on vaikuttamistyön lisäksi tietenkin myös retkeily- ja luonnonharrastustoimintaa, jossa Lieksan monipuolista luontoa tehdään tutuksi, myös uusille jäsenille!

Lieksassa 12.4.2022
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry

Lieksan lehti julkaisi tiedotteen pohjalta jutun 12.4.2022 ”Lieksan Luonnonystäville kiitosta suojelutyöstä” (maksumuurin takana).