Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vastine Patasuon tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­sen täydennykseen

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

31.10.2011

PSAVI, ympäristölupavastuualue
kirjaamo.pohjois@avi.fi

Dnro PSAVI/35/04.08/2011

Viite: Vastinepyyntö 23.9.2011

Asia: Patasuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Pyhäntä, Kärsämäki ja Siikalatva.

Vastine

Hakija on täydentänyt hakemustaan pölyselvityksellä. Pölyhaittojen vähentämiseksi esitetään toiminnan rajoitusta ja vaihtoehtoista turpeenkorjuumenetelmää lähimpänä Lamujärveä olevilla lohkoilla. Nostotoimintaa rajoitettaisiin lounais- ja länsituulilla. Pölyämisen ehkäisemiseksi esitetään myös suojavyöhykkeen istuttamista lohkojen 3 ja 4 itäpuoleiselle sivustalle.

Esitetyt keinot vaikuttavat toimivuudeltaan epävarmoilta ja istutettava suojavyöhyke pylväshaapoineen ja sekametsineen suorastaan teoreettiselta mahdollisuudelta estää pölyn leviämistä Lamujärveen. Pölyäminen alkaa heti, kun suon kasvipeite poistetaan ja voimistuu, kun suon pinta kuivuu ja pintakerroksen turvetta karhetaan ja käännetään. Suojapuusto, jos se alueelle kasvaa, vaikuttaa kenties jossain määrin pölyä sitovasti ehkä parinkymmenen vuoden kuluttua. Nostotoiminnan rajoittaminen lounais- ja länsituulilla on taas epäuskottava keino, sillä tuulta on aina ja useimmiten vallitsevilta tuulensuunnilta, joita ovat länsi ja etelä. Toisekseen pölyämisen riski Lamujärveen ei rajoitu vain lohkoille 3 ja 4.

Pölyämisen ehkäiseminen on hankalaa, koska turvepöly on herkästi leijuvaa ja korkeallekin nousevaa. Ehkäisykeinojen toimivuus jää selvityksessäkin arvailujen varaan. Siitä kuitenkin käy ilmi, että teoreettisestikin tarkastellen pölykuormitus olisi merkittävää varsinkin järven etelälaidalla, jossa sijaitsee myös muun muassa virkistyskäyttöä tukeva rantakaava.

Täydennyksessä todetaan myös, että turvepölyllä ei olisi vedenlaadullisia vaikutuksia – korkeintaan esteettistä haittaa, mutta tuskin sitäkään, koska pöly ei välttämättä ole silmin havaittavissa ja painuu nopeasti pohjaan. Lausumallaan hakija tulee osoittaneeksi yhden pölyn keskeisistä vaikutusmekanismeista. Pöly on orgaanista kasviainesta, joka hajotessaan pohjalla ruokkii vesistön rehevöitymistä. Sillä siis on vedenlaadullista vaikutusta.

Lisäselvitykset eivät esitä mitään sellaista, jonka takia 22.6.2011 sanottua mielipidettä pitäisi tarkistaa tai vaatimusta muuttaa. Kuten luonnonsuojelupiiri mielipiteessään toi esille, yksistään pölyn vaikutukset Lamujärveen ovat ehkäisytoimista huolimatta siksi merkittäviä, että lupaa ei voi ympäristönsuojelulain vastaisena myöntää. Lamujärven ohella pilaamisen vaara on kuitenkin ilmeinen myös kuivatusvedet vastaanottavassa vesistössä.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri