Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Vastine Vapo valitukseen Nälkäsuon tur­peen­kai­vuu­hank­keen ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­ses­tä

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

24.5.2012

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
ympäristöluvat
kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Vaasan hallinto-oikeudelle

Dnro: PSAVI/126/04.08/2010

Hakija: Vapo Oy

Asia: Vastine Vapo Oy:n valitukseen Pudasjärven Nälkäsuon turvetuotantohankkeen ympäristölupaa koskevasta päätöksestä

Hakija vaatii asian palauttamista ja uudelleen käsittelyä aluehallintovirastossa. Yhtiön mukaan kielteisen päätöksen syy on epäpätevä. Vesilain 17 a §:n 2 momentin mainitsema luontotyypin suojelutavoite ei huomattavasti vaarantuisi, vaikka hankealueen keskellä virtaava Nälköoja hävitettäisiin. Mitään uutta tietoa hakija ei esitä.

Luonnonsuojelupiirin mielestä päätöstä ei ole syytä muuttaa. Asian palauttamiselle ja uudelleen käsittelylle aluehallintovirastossa ei ole perusteita. Metsähallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maastotietoihin pohjautuvista lausunnoista käy riittävästi selville, että Nälköojan hävittäminen olisi vesilain vastaista.

Koska poikkeuslupaa ei ole voinut vesilain vastaisena myöntää ja hakija on ilmoittanut, ettei hankkeen muuttaminen niin, ettei puron luonnontila vaarantuisi, ole mahdollista, muu lupaharkinta on katsottu tarpeettomaksi. Kuitenkin muutkin syyt kuin Nälköojan vesilain mukainen muuttamiskielto estäisivät luvansaannin, kuten muun muassa luonnonsuojelupiiri on mielipiteissään tuonut esille.

Hanke on monin perustein toteuttamiskelvoton, mutta kielteinen päätös tulee pitää jo yksinomaan hankkeen vesilain vastaisuuden takia voimassa.

Mauri Huhtala
varapuheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri