Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Siikajoen Karhukankaan tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

31.8.2016

Siikajoen kunta
Kunnanhallitus
kunnanvirasto(at)siikajoki.fi

Viite: Lausuntopyyntö 27.6.2016

Asia: Lausunto Siikajoen Karhukankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta

Luonnonsuojelupiiri kiittää lausuntopyynnöstä.

Karhukankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotukseen on tehty vähäisiä muutoksia, mutta se ei käytännöllisesti katsoen poikkea luonnoksesta. Kaava-alueelle esitetään sijoituspaikka 16 voimalalle, joiden yksikköteho on 3-5 MW, napakorkeus 160 metriä ja kokonaiskorkeus maksimissaan 230 metriä.

Karhukankaan hankealue sijoittuu usean suunnittelun ja selvittelyn eri vaiheissa olevan tuulivoimapuistohankkeen keskiöön. Sitä ympäröivät Navettakankaan ja Kangastuulen voimala-alueet ja kokonaisuuteen kuuluvat tiiviisti vielä Hummastinvaaran ja Isonevan I ja II sekä Vartinojan I ja II voimalaryppäät. Näistä KHO on tuoreessa päätöksessään kumonnut Vartinoja II kaavan. Lisäksi lähiseudulla on lukuisia muita tuulivoiman hyödyntämiseen varattuja alueita ja keskittymiäkin.

Kuten selvitykset osoittavat, hankealue sijaitsee tärkeällä päämuuttoreitillä. Luonnonsuojelupiiri on kiinnittänyt huomiota mahdollisiin estevaikutuksiin ja nimenomaan mainittujen hankkeiden yhteisvaikutuksena. Karhukankaan tuulivoima-alueen estevaikutusta on erikseen arvioitu eikä sitä pidetä merkittävänä, koska linnuilla on havaintojen mukaan taipumus kiertää tuulivoimaloiden alue. Kyseisessä tapauksessa olennaisempaa on kokonaisuuden muodostama estevaikutus. Sitä ei edelleenkään ole asiallisesti arvioitu.

Päämuuttoreitillä sijaitseva keskittymä on massiivinen ja epävarmuus sen haitallisista vaikutuksista on liian suuri. Kaavaehdotuksessa ei kuitenkaan esitetä mitään keinoa merkittävän riskin välttämiseksi tai vähentämiseksi. Luonnonsuojelupiiri toistaa vaatimuksensa kaavamääräyksestä luoda valmius havaita Karhukankaan sekä Kangastuulen ja Navettakankaan alueiden kautta tapahtuva lintujen muutto ja pysäyttää voimala/voimaloita siksi ajaksi. Tutkateknologian kehittyminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden varustaa voimala/voimalat tutka-avusteisella pysäytysautomatiikalla ja karkotusmekanismeilla haittojen lieventämiseksi. Seuranta tuottaa hitaasti mutta tietenkin tarpeellisesti tietoa linnuston käyttäytymisestä voimalaryppäiden ja keskittymien kohdalla. Olemassa olevat menetelmät joka tapauksessa todennäköisten haittojen ehkäisemiseksi on syytä ottaa heti käyttöön.

Luonnonsuojelupiiri pyytää kaavapäätöksen tiedoksi yllämainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Esko Saari
puheenjohtaja

Merja Ylönen
sihteeri