Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Esitys eläinten kulkureiteistä tiehankkeessa Kello-Räinänperä

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
PL 326
90101 Oulu
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

 

20.2.2017

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
PL 86
90101 Oulu
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

 

 

Esitys eläinten kulkureitistä tiehankkeeseen valtatien 4 parantaminen välillä Kello – Räinänperä

 

Tiesuunnitelman laatiminen valtatien 4 parantamiseksi moottoritieksi välillä Kello-Räinänperä on meneillään. Hanke alkaa Kellosta nykyisen moottoritien päästä ja päättyy Räinänperälle maantien 847 (Haukiputaantie) liittymään.

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta erottamalla ajosuunnat toisistaan keskikaistalla tai keskikaiteella sekä lisäämällä ohitusmahdollisuuksia.

Moottoritien toinen ajorata suunnitellaan nykyisen tien itäpuolelle Kiiminkijoen eteläpuolelle saakka.

Tiehankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon myös eläinten liikkuminen tieympäristössä. Pohjoiseteläsuuntainen yhä leveämmäksi kasvava pääliikenneväylä on merkittävä vaelluseste sisämaan ja Perämeren rannikon välillä.

Yleisohjeena tulee olla sijoittaa riistakäytäviä väylän kohtiin, jotka selvitysten mukaan ovat hirvien käyttämien reittien varrella. Hirvet vaeltavat keväällä kesä- ja syksyllä talvilaitumille. Kello-Räinänperä -tiehankkeessa on tiedostettava, että kesäksi eläimet siirtyvät rannikolle ja saariin. On havaintoja, että hirvet pyrkivät ylittämään valtatie 4:n Kellon Asemaperän seudulla, missä nykyinen nelikaistainen tie päättyy. Tiesuunnitelman laadinnassa se on syytä ottaa huomioon merkitsemällä mainitulle kohdalle riistan ylitysmahdollisuus.

Kulkuyhteyden/-yhteyksien rakentaminen tieremontin osana on edullisempaa kuin jälkikäteen tehden. Riistakäytävä on erittäin merkittävä liikenneturvallisuutta parantava rakenne, kun se ehkäisee varsinkin hirvien ohjautumista tielle. Eläimille asiantuntevasti suunnitellut ali- ja ylikulkureitit vähentävät myös niiden liikennekuolemia.

Ohjeistoa eläinten kulkureittien suunnittelusta ja rakentamisesta tiehankkeissa on ollut jo pitempään ja Etelä-Suomessa niitä on toteutettukin onnistuneesti. Sama käytäntö on ulotettava Perämeren rannikkoa myötäilevän valtaväylän varrelle.

Luonnonsuojelupiirin puolesta aluepäällikkö Merja Ylönen!