Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus tie­suun­ni­tel­mas­ta valtatien 4 parantaminen välillä Kello – Räinänperä, Oulu, Ii

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
pohjois-pohjanmaa(at)sll.fi

4.12.2017

Oulun kaupungin kirjaamo
kirjaamo(at)ouka.fi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle

Asia: Muistutus tiesuunnitelmasta valtatien 4 parantaminen välillä Kello – Räinänperä, Oulu, Ii

Yhdistys esitti helmikuussa 2017 kyseistä tiehanketta koskevaa suunnitelmaa täydennettäväksi eläinten kulkureitillä. Mitään eläinten kulkureitteihin viittaavaa järjestelyä ei kuitenkaan selostuksessa mainita eikä missään muussakaan hankemateriaalissa. Selostuksessa on kyllä otsikko eläimistö, mutta siinä kohdassa vain todetaan, että ”Suunnittelualueella, kuten koko Oulun seudulla, tavataan eteläistä, pohjoista, läntistä ja itäistä alkuperää olevia eläinlajeja.” Hankkeella ei ole tunnistettu olevan vaikutuksia eläimistöön.

Järjestön esitykseen ei ole muutoinkaan lainkaan vastattu. Ylipäänsä kaikki tieto hankkeen saamasta palautteesta puuttuu esillä olevasta aineistosta. Selostuksen mukaan pyydetyt lausunnot ovat asiakirjassa A 1.6T, mutta sellaista ei löydy kuulutuksessa ilmoitetusta osoitteesta eikä myöskään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivulta. Mainitussa asiakirjassa pitäisi olla muistio Haukiputaalla 10.11.2016 pidetyssä yleisötilaisuudessa esitetyistä mielipiteistä sekä myös suunnitelmasta saadut lausunnot. Muusta suunnitelman nähtävillä olon aikana kertyneestä ”vuoropuhelusta” ei ole jälkiä jäänyt senkään vertaa, vaikka pitäisi käydä ilmi, onko sitä saatu ja jos on, miten sitä on käsitelty ja mitä päätöksiä siitä tehty. Vaikutelmaksi jää, että palaute on yksinkertaisesti sivuutettu kokonaan. Kaikki nyt nähtävillä oleva materiaali näyttäisi pysyneen muuttumattomana jo helmikuulta 2017 lähtien, kuten 15.2.2017 päivätystä tiesuunnitelmaselostuksesta 1.2T voi päätellä.

Luonnonsuojelupiiri toistaa muistutuksessaan vaatimuksensa eläinten kulkureitistä 4-tiellä välillä Kello-Räinänperä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta erottamalla ajosuunnat toisistaan keskikaistalla tai keskikaiteella sekä lisäämällä ohitusmahdollisuuksia. Moottoritien toinen ajorata suunnitellaan nykyisen tien itäpuolelle Kiiminkijoen eteläpuolelle saakka.

Tiehankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon myös eläinten liikkuminen tieympäristössä. Pohjoiseteläsuuntainen yhä leveämmäksi kasvava pääliikenneväylä on merkittävä vaelluseste sisämaan ja Perämeren rannikon välillä.

Yleisohjeena tulee olla sijoittaa riistakäytäviä väylän kohtiin, jotka selvitysten mukaan ovat hirvien käyttämien reittien varrella. Hirvet vaeltavat keväällä kesä- ja syksyllä talvilaitumille. Kello-Räinänperä -tiehankkeessa on tiedostettava, että kesäksi eläimet siirtyvät rannikolle ja saariin. On havaintoja, että hirvet pyrkivät ylittämään valtatie 4:n Kellon Asemaperän seudulla, missä nykyinen nelikaistainen tie päättyy. Tiesuunnitelman laadinnassa se on syytä ottaa huomioon merkitsemällä mainitulle kohdalle riistan ylitysmahdollisuus.

Kulkuyhteyden/-yhteyksien rakentaminen tieremontin osana on edullisempaa kuin jälkikäteen tehden. Riistakäytävä on erittäin merkittävä liikenneturvallisuutta parantava rakenne, kun se ehkäisee varsinkin hirvien ohjautumista tielle. Eläimille asiantuntevasti suunnitellut ali- ja ylikulkureitit vähentävät myös niiden liikennekuolemia.

Ohjeistoa eläinten kulkureittien suunnittelusta ja rakentamisesta tiehankkeissa on ollut jo pitempään ja Etelä-Suomessa niitä on toteutettukin onnistuneesti. Sama käytäntö on ulotettava Perämeren rannikkoa myötäilevän valtaväylän varrelle.

Esko Saari puheenjohtaja, Merja Ylönen sihteeri