Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­pal­kin­to suoekologille

Kuvassa Iso Pajusuo Pyhännältä
Pyhännän Iso Pajusuo. Kuva: Merja Ylönen

Jarmo Laitiselle ympäristöpalkinto ansiokkaasta suoekologisen tietämyksen soveltamisesta käytäntöön

Tunnustus luovutettiin soiden tuntijalle maanantaina 25.6. suoretkellä Iin Olhavassa. Retkellä liikuttiin ajassa taaksepäin merenrannalta 30 metrin korkeudelle merenpinnasta. FT Jarmo Laitinen on tutkinut myös retkikohdetta eli Nybyn – Iso Heposuon välistä suokehityssarjaa, ainutlaatuista maankohoamisen synnyttämää pikkusoiden ketjua. Merenrannan 200-vuotias luhtainen suursaraneva oli alkupiste ja retki päätettiin Honkisuolle, jolla ikää on jo 3000 vuotta.

Jarmo Laitisen suotietämystä on laajasti hyödynnetty muun muassa maakuntakaavoitukseen liittyvissä soiden inventoinneissa ja lukuisissa selvityksissä, joissa on tarkasteltu maankäytön vaikutuksia soihin. Töissään hän on tavanomaisesta poiketen arvioinut huolellisesti myös vesien virtaussuuntia ja valuma-aluemuutosten vaikutuksia soiden ekologiaan. Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin toiminnassa on kertynyt kokemusta eritasoisista selvityksistä. Kun hyvään törmää, se ilahduttaa paitsi osaamisen osoituksena myös vastuullaan oikean ja olennaisen tiedon jakamisesta.

Maakuntakaavan rajaus ei ole suojeluvaraus, mutta suojelukin on edennyt, kuitenkin vain turvemailla eli soilla. Pikkusoiden ketjun ainutlaatuisuudelle soisi vahvan yleisen ymmärryksen, jotta soiden luontainen kehitys jatkuisi ympäröivän maankäytön muutoksista huolimatta. Siihen tarvitaan sitä hyvää ekologista osaamista ja tiedon vastaanottoa haitallisten vaikutusten estämiseksi ennalta.