Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Kitkajärven ja Kitkajoen valuma-alue säästettävä kai­vos­toi­min­nal­ta

Harjakoski kuohuu
Kitkajoen Harjakoski Säkkilänkylältä. Kuva: Merja Ylönen

Dragon Miningin Kuusamo Goldin jälkeen toimintaa jatkavan Latitude 66 Cobalt Oy -kaivosyhtiön kaivoshanke ei ole ainutlaatuisen luonnonarvokkaan, kirkkaan ja kauniin Kitkajoen vesistön äärellä missään muodossa hyväksyttävissä.

Suomen luonnonsuojeluliiton pohjoiset piirit, Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa, kokoontuivat Kuusamon Oulangalla 6.-7.10.2018 kaivosasioiden merkeissä. Erityisesti perehdyttiin Kitkajoen Juomasuon uraanilouhoksen kaivoshankkeeseen Käylän ja Säkkilän kylien välissä Kitkajoen matkailualueella.

Juomasuon avonainen uraanilouhos on luonnonsuojeluliiton kaivosasiantuntijan, FT Jari Natusen mittausten mukaan vakavasti radioaktiivisesti ja kemiallisesti saastunut. Sen osoitti myös mukana

ollut säteilymittari. Radioaktiivisia uraanin hajoamistuotteita löytyy louhosvedestä, louhosalueen kivistä ja murskasta sekä suotokentästä. Luonnonsuojelijat yhtyvät kuusamolaisten vaateisiin saastuttavan Juomasuon louhoksen peittämisestä ja suojaamisesta.

Latitude-kaivosyhtiön tulee lopettaa oikeustaistelunsa Kuusamon kaupunkia ja kuusamolaisia vastaan, luopua pohjavesiä riskeeraavista kairauksista pohjavesialueilla sekä lakata hakemasta lisävarauksia ja valtauksia Kuusamon tunnetulle uraanivyöhykkeelle ja Kuusamon, Posion ja Sallan uraania sisältäviin malmioihin.

Kuusamon luontokaupungin valtuusto ja kuusamolaiset ovat torjuneet aiemman Juomasuon kultakaivoshankkeen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hylkäsi merkittävästi puutteellisena siitä laaditun ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA). Lisäksi Kuusamon kaupunginvaltuusto on äänin 39-4 koko Kuusamon strategisessa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa rajannut Kitkajoen Juomasuon kaikenlaisen kaivostoiminnan ulkopuolelle. Taloustutkimus Oy:n kaivosgalluptutkimuksessa selkeä enemmistö kuusamolaisista vastusti Latitude 66 -kaivosyhtiön Juomasuon kaivoshanketta. Sillä ei ole sosiaalista toimilupaa ja yleistä luottamusta. Kaivosyhtiön tulee luopua hankkeesta ja peittää Juomasuon radioaktiivisesti saastuttava louhos.

Uraania sisältävää kaivostoimintaa ei tule sallia Kitkan-Koutajoen vesistön valuma-alueella eikä siltä Paanajärvelle laskevaa yhteistä puhdasta vettä tule pilata. Uraani on myrkyllinen ja herkästi vesiliukoinen raskasmetalli, joka saastuttaa kaivosten jätevedet. Kuusamon ylängöllä, jossa sataa enemmän kuin haihtuu, ei kaivoksien vesitasetta voi hallita ja kaivostoiminnan loppumisen jälkeenkin kaivosjätteet jäävät saastuttamaan paikallisten elinympäristöä, luontoa ja vesiä.

Luonnonsuojelupiirit kannattavat pyrkimystä saada alueen luonnon, maisemien ja vesistöjen kokonaisuus UNESCO:n maailmanperintökohteeksi. Kitkajärven ja Kuusamon koskien suojelijan, Reino Rinteen hengessä toteamme kaivosyhtiölle: ”Älkää upottako likaisia käsiänne tähän jumalaiseen veteen – ihminen tarvitsee sitä.”