Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Hietasaaren lähiluonto ja vir­kis­tys­käyt­tö uhattuina

syksyinen koivumetsä
Hietasaaren Kutterikujan varrelta syksyinen koivikko. Kuva: Merja Ylönen

Iso joukko yhteisöjä hakee yhdessä jatkovalituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta Nallikarin ja Vaaskiventien asemakaavapäätöksistä. Puolustettavana on Hietasaari kulttuurihistoriallisesti arvokkaana huvilamiljöönä ja viher- ja virkistysalueena.

Jos valitukset toistamiseen hylätään, kaavat mahdollistavat mittavat muutokset. Paljoakaan nykyisestä ei jäisi ennalleen. Nallikarin alue täyttyisi huvi- ja viihdepalvelurakenteista ja olisi kesäkuukaudet meluisa ja sekava liikennesumppu. Todennäköisesti kuuluisan leirintäalueen vetovoimakin hiipuisi, vaikka päinvastaista on tavoiteltu. Mustasalmen eteläpuolelle kaava mahdollistaisi lisää loma- ja pientaloasumista ja kantakaupungin ainoan lähimetsän hävityksen.

Hietasaaren maankäyttöä ei tule ”kehittää” erillisinä asemakaavoina eikä hankekaavoina yksittäisten toimijoiden esitysten pohjalta. Tasapainoisempaa ja tasapuolisempaa kehitystä luodaan, kun tarkastellaan saarta kokonaisuutena ja otetaan lähtökohdaksi kunnioittaa luonto- ja virkistys- sekä kulttuuriarvoja.

sekametsää Hietasaaresta
Sekametsää Kutterikujan varresta. Se raivattaisiin pelloksi, jos kaavasta tehty valitus hylätään. kuva: Merja Ylönen

Asukkaita on yhä enemmän Suur-Tuiran alueella. Hartaanselän rannat ovat asuntomessualuetta vuonna 2025. Kerrostalojen rakentaminen jatkuu myös Toppilansalmen molemmin puolin. Ihmiset tarvitsevat ja laki velvoittaa vaalimaan rakennettua ja luonnonympäristöä ja kieltää niihin liittyvien erityisarvojen hävittämisen. Erityisarvoja ovat muun muassa valtakunnallisesti merkittävä Hietasaaren huvila-alue (RKY2009) ja sijainti Oulujoen suiston kaupunkipuistoalueessa, jolla on erityisiä maisema-, historia-, kaupunkikuva-, luonto- ja virkistysarvoja. Hietasaari on keskeinen osa viheryhteyttä ja kuuluu hiljaisiin virkistysalueisiin.

Laki vaatii osoittamaan lähivirkistykseen soveltuvia alueita riittävästi. Hietasaari on siihen mitä sopivin. Kävellen ja pyöräillen saavutettavan lähiluonnon vaaliminen on myös ilmastoteko. Hietasaaressa on monimuotoista luontoa. Samalla kun on solidaarinen muille lajeille, hyötyy itse terveellisemmästä ympäristöstä.

Yksittäisten toimijoiden esitysten innoittamat hankekaavat eivät ole yksityisen eivätkä yleisen edun mukaisia. Muutoksilla aiheutettaisiin merkittävä heikennys Hietasaaren kaupunginosan maankäyttöön ja kantakaupungin virkistysalueiden riittävyyteen. Asemakaavamuutokset on lainvastaisina kumottava, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ja Oulun yhdistys, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Hietasaaren palstaviljelijät, Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ja Oulu-seura vaativat.

rehevää metsää Hietasaaresta
Rehevää metsää Hietasaaresta. Kuva: Merja Ylönen