Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

SLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin ke­vät­ko­kous­kan­nan­ot­to 27.3.2021

Metsäpolulla kulkijoita
Sanginjoen metsässä on suosittuja polkuja. Kuva: Merja Ylönen

Vaikuttavaa ympäristöpolitiikkaa pitää tehdä paikallistasolla. Luontokadon hillitsemisen tulee näkyä kuntien päätöksenteossa kautta linjan.

 

SLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin kevätkokouskannanotto 27.3.2021

Vaikuttavaa ympäristöpolitiikkaa pitää tehdä paikallistasolla

Kunta turvaa asukkailleen viihtyisän, virikkeellisen, terveellisen ja turvallisen ympäristön.

Luontokato on ilmastonmuutoksen ohella aikamme suurimpia uhkia.

Kuntavaalit siirrettiin pidettäväksi 13.6. Vetoamme kaikkiin piirimme alueen ehdokkaisiin, että he kampanjoissaan ja tulevina valtuutettuina vaikuttavat ja edistävät kunnan päätöksillä sitä, että ilmastonmuutokseen ja luontokatoon reagoidaan paikallisilla toimilla mahdollisimman tehokkaasti. Paikallistasolla tähän voidaan parhaiten vaikuttaa suojelemalla ja ennallistamalla soita ja metsiä, kunnostamalla vesistöjä ja poistamalla niistä vaellusesteitä. Kuntametsien käsittelyssä tulee siirtyä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen, ja mahdollisuuksien mukaan luopua kokonaan metsätalouden tulostavoitteista. Samalla parannetaan virkistysarvoja sekä hiilinieluja sekä -varastoja. Oppikirjaksi sopii Suomen luontopaneelin kannanotto, ”Luonnon monimuotoisuus ja vihreä elvytys”.

Kunnissa on aiheellista informoida ja kouluttaa kuntapäättäjiä ja virkamiehiä aiheesta. Luontokadon hillitsemisen tulee näkyä kuntien päätöksenteossa kautta linjan, esimerkiksi kaavoituksessa, ja ymmärrystä elinympäristöjen ja lajien suojelusta pitää lisätä niin kuntalaisten kuin päättäjien keskuudessa. Energiansäästötoimia täytyy kehittää. Kestävä elämäntapa tulee tehdä kuntalaisille mahdollisimman helpoksi lähtien joukkoliikenteen saavutettavuudesta, ulottuen asumiseen, energiantuotannon kestävyyteen sekä kiertotalouteen.

Ei ole niin pientä kuntaa, ettei sen päätöksillä olisi vaikutusta. Ei pidä jäädä odottamaan, että valtakunnallisesti ja globaalisti tehdään päätöksiä. Ympäristön kannalta tärkeitä päätöksiä tehdään kaikkialla, paikallisesti. Paikallistason päätökset voivat parhaassa tapauksessa olla suunnannäyttäjiä maakunnallisille sekä valtakunnallisille päätöksille.

Luonnon ja talouden välisiä yhteyksiä vuosikymmeniä tutkinut, arvostettu taloustieteen professori Partha Dasgupta ryhmineen on julkaissut merkittävän raportin. Tarvittiin kolmattakymmentä vuotta etenevää luontokatoa ja luontokatoon linkittyvä kulkutauti, ennen kuin Britannian valtiovarainministeriö tilasi raportin. Dasguptan raportin mukaan luonnonvaroille pitää määritellä arvo. Luonnonvarat, eloton ja elollinen luonto, ihminen; kaikki kytkeytyvät toisiinsa. Se, mitä luonnosta riistetään lyhyen pikavoiton toivossa, maksetaan myöhemmin menetettyinä mahdollisuuksina ja vaurioiden korjaamisena moninkertaisesti.

https://luontopaneeli.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Luontopaneeli_Elvytystoimien_on_turvatta(60135)

https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review