Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Haaraojan niitty on mansikkapaikka

Vain muutama vuosi oli ehtinyt kulua karjan laidunnuksen päättymisestä niittäjien saapuessa vuonna 1993 ensimmäisen kerran vajaan hehtaarin kokoiselle Haaraojan eli Haaran niitylle Kiimingin Reposelkään. Umpeenkasvua ei ehtinyt tapahtua, vaan niitty on säilynyt avoimena ja matalakasvuisena sekä monilajisena.

Niittotalkoolaisia
Niittäjät ja haravoijat ahkerina. Kuva: Merja Ylönen

Niitty on edustava monin tavoin. Kumpareisella perinnebiotoopilla on erilaisia niittytyyppejä, kuten tuoretta pienruohoniittyä ja ketoa. Ahopukinjuuri ja päivänkakkara ovat silmiinpistävän runsaita ja tietenkin ahomansikka. Kuivilla laiteilla kasvaa myös muun muassa pölkkyruohoa, jäkkiä, nurmitatarta ja kissankäpälää. Itiökasveihin kuuluvia noidanlukkoja tavataan useampia lajeja: ahonoidanlukko ja ketonoidanlukko ja löydetty on myös suikeanoidanlukko. Lajiston runsautta selittää osaltaan sijainti Kiimingin kalkkipitoisella liuskealueella.

Niittykukkia
Päivänkakkaroita ja ahopukinjuuria. Kuva: Merja Ylönen

Säännöllinen hoito on ollut tuloksekasta. Niitty on ollut myös tutkimuksen kohteena ja selvitykset osoittavat kasvilajiston runsastuneen huomattavasti hoidon ansiosta. Varsinkin matalakasvuiset ketolajit ovat niitosta hyötyneet.

Niiton ajankohdaksi on vakiintunut elokuun alku. Usein ahopukinjuuri vielä kukkii runsaana niittäjien tullessa paikalle, mutta ketolajit ovat ehtineet siementää. Perinteinen niittoaika pitää hyvin yllä perinnebiotoopin monimuotoisuutta.

Vanha kyläsepän paja lisää niityn perinnearvoa ja kummun laella oleva iso siirtolohkare maiseman viehätystä.

Haaraojan reunustama niittykumpare sijaitsee Reposeläntien varressa, muutaman kilometrin päässä Kiimingin taajaman koillispuolella. Kuusamontieltä käännytään oikealle ja ajetaan vähän matkaa. Niitty aukeaa tielle asutun alueen jälkeen.

Niitty on osa Haaran Natura-suojelualuetta ja sen hoidosta on tehty sopimus Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluiden kanssa, jonka hallinnassa alue nykyisin on.

Haaran niitty on hieno näyte siitä, miltä entisvanhat mansikkapaikat ja luonnonniityt luultavasti näyttivät.