Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Pohjanmaan piiri

Pohjois-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Laitapauha, luonnontilainen hiekkaranta

Hiekkaranta dyyneineen oli jo umpeenkasvamassa, kun talkoolaiset ryhtyivät työhön ensimmäisen kerran kesällä 2014. Ruovikko oli levinnyt jo metsänrajaan asti.

Talkoolaisia hiekkarannalla
Laitapauhan luonnontilaisella hiekkarannalla ensimmäisissä talkoissa. Kuva: Merja Ylönen

Luonnontilainen hiekkaranta on luonnonsuojelulain suojelema luontotyyppi. Itämeren hiekkarannat ja liikkuvat alkiovaiheen dyynit ovat uhanalaisia luontotyyppejä.

Hoidon tavoitteena on turvata rantaluontotyyppien ja niille ominaisten eliölajien säilyminen. Tärkein avoimia hiekkarantoja ja dyynejä ylläpitävä tekijä on hiekkaa liikuttava tuuli. Laitapauhassa hiekka pääsee taas liikkumaan, kun rannalta ja dyyniltä on raivattu ja niitetty ruovikkoa, lehtivesakkoa ja mäntyjä. Metsänrajaa on myös siirretty kauemmas.

Rydin niittoa
Niittokoneella nopeasti ja tehokkaasti ryti nurin. Kuva: Merja Ylönen

Ensimmäisenä hoitovuonna rydin niittoa täydennettiin juuriston jyrsinnällä. Juurten rikkominen nopeutti kasvuston taantumista. Hoitotyön tulokset olivatkin jo hyvin huomattavissa vuoden 2016 talkoissa. Dyynin päällystä peitti kasvupaikan tyyppilaji, rantavehnä, sen väleissä kasvoi merinätkelmää ja merenpuoleisella sivulla suola-arhoa.

Hiekkaranta oli myös huomattavasti paria edellisvuotta leveämpi. Korkea vesi ja tuuli olivat siirtäneet hiekan entisen märkäpohjaisen ruovikon tilalle. Rannalla kasvavan ruo’on niitto mahdollistaa myös uuden dyynin muodostumisen. Vuoden 2018 talkoissa havaittiinkin uusia alkiodyyniä rivissä kasvavine rantavehnätaimineen.

Hoidon ansioista alueen virkistyskäyttöarvokin on noussut. Laitapauha on lähinnä paikallisten uimaranta. Kohtuullinen kulutus on vain hyväksi niukkakasvisten hietikkoalueiden avoimena pysymiselle.

Niittäjiä dyynillä
Pajut, lepät ja järviruo’ot saavat väistyä. Kuva: Merja Ylönen

Laitapauha sijaitsee Pyhäjoen Yppärin kylän pohjoisosassa, noin 7 kilometriä kirkonkylältä 8-tietä etelään päin. Rajakylään käännytään 8-tieltä Viirre-opasteen jälkeen: Rajakyläntie – Laitapauha – Matinletontie.