Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Tammen tilan metsienhoito-ohjelma 2019-2069 unohtaa retkeily- virkistys- ja suojeluarvot

Tammen tilan metsienhoito-ohjelma 2019-2069 jätti retkeily- virkistys- ja suojeluarvot tutkimatta, mutta ehdottaa metsänhoitotapoja, jotka vahingoittavat niitä kaikkia

Porin kaupungin päättäjille tarjotaan kolmea vaihtoehtoa hoitaa ja käyttää Kullaan Joutsijärven ympärillä sijaitsevaa Tammen tilan suurta metsätilaa. Vaihtoehdot on laadittu metsätalouden asiantuntijavoimin. Niille on annettu nimet ”talouspainotteinen”, ”retkeily- ja virkistyskäyttöpainotteinen” ja ”suojelupainotteinen”.

Tammen tilan käyttöä ja hoitoa miettinyt työryhmä ei ilmoituksensa mukaan ottanut kantaa virkistyksellisiin eikä suojelullisiin arvoihin, mutta ehdottaa metsänhoidon vaihtoehtoja, joilla kaikilla on suuri kielteinen vaikutus alueen virkistysmahdollisuuksiin ja luontoarvoihin. Tulevana viitenäkymmenenä vuotena metsänhoito-ohjelman talousvaihtoehdossa uudistushakkuun kokisivat kaikki metsämaa-alat, kevyemmässä retkeilypainotteisessakin reilusti yli puolet niistä. Suojelupainotuksen arvellaan toteutuvan jatkuvalla kasvatuksella, jolloin kaikki metsämaa-ala tulee kahdesti metsänhoidollisen harsinnan kohteeksi.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin mielestä Tammen tilan metsiä on hoidettu pääosin retkeily-, virkistys- ja luontoarvot huomioiden. Joutsijärvestä otetaan porilaisten juomavesi, ja metsänhoito on toistaiseksi mitoitettu niin, ettei järven veden tilaa vaaranneta. Rakennetut retkeilyreitit, taukotuvat ja leiripaikat tuovat retkeilijöitä kauempaakin. Järven etelärannalla on matkailijoille ja retkeilijöille korkeampitasoisia palveluita.

Tammen tilan metsänhoidossa erityishuomion vaativat rannat, saaret ja niemet, etenkin retkeilyreittien varsilla. Turvemaiden metsänhoito on haasteellista. Urapainumat ja kunnostusojitus vaarantavat Joutsijärven veden laadun. Kunnostusojiin asettuvat euroopanmajavat tekevät tyhjäksi puunkasvattajan ponnistukset. Alueella on kivisiä ja louhikkoisia maita, joiden metsänhoitotöissä hakkuualan muokkaus, taimien istuttaminen ja alkuvaiheen hoitotyö on hankalaa tai mahdotonta. Metsänlannoitusta tuskin ajatellaan. Ravinteet valuisivat Joutsijärveen.

Satakunnan piirin mielestä vaihtoehdoista yksikään ei sovellu alueen tulevan metsänkäytön oppaaksi. Valitaan niistä mikä tahansa, on viipymättä saatava METSO-ohjelman valintaperusteet täyttävät kohteet suojelluiksi, selvitettävä Joutsijärven saarten ja nienten maisemalliset ja virkistykselliset arvot ja mitoitettava metsänkäyttö niiden ehdoilla. On kerättävä aluetta koskeva luontotieto ja täydennettävä sitä puutteellisilta osiltaan tulevien hakkuu- ja hoitotöitten mitoittamiseksi. Huolellinen puuntuotannollinen metsätalous on suunniteltava kuviokohtaisesti, määrittelemättä koko aluetta tulevaisuudessa koskevia hakkuu- ja hoitotapoja. Metsätalouden töitä sopii perustella retkeilyreitin opastauluissa, kunhan on varmuus siitä, että niitä kiittävät myös tulevat sukupolvet.

Kari Ylikoski

Puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri