Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri Suomenselän yhdistys

Suomenselkä
Navigaatio päälle/pois

Valitukset ovat äärimmäinen keino puolustaa luontoa. Valitusta kannattaa käyttää silloin, kun tietää tai epäilee, että suunniteltu toiminta voi olla lain vastaista. Luonnonystävän kannattaa opiskella luonnonsuojelulakia, metsälakia, vesilakia sekä luontodirektiivejä, samoin kannattaa tutustua aiemmin tehtyihin päätöksiin. Tärkeää on pitää yhteyttä muihin luontojärjestöihin, erityisesti luonnonsuojelupiiriin ja liittoon, sillä muiden tiedoista ja kokemuksista voi olla suurta hyötyä. Luonnonystävät on usein pyytänyt ja saanut apua liiton asiantuntijoilta ja lakimieheltä.

Luonnonystävien on tärkeää liikkua paljon luonnossa ja tehdä havainnoistaan muistiinpanoja. Erityisesti tulisi kirjata ylös kohtaamiset harvinaisten ja luontodirektiiviin kuuluvien lajien kanssa. Tiedot kannattaa jakaa ELY-keskuksen luonnonsuojelupuolelle. Luontoa voi suojella tiedon avulla.

Luonnonystävät on valituksin puolustanut onnistuneesti suoluontoa (esim. Kuljunneva, Tausneva+Kaulalamminneva, Rimminneva), rantakosteikon lajistoa (Pennalanlahti) sekä liito-oravametsää (Kuortaneen Länsirannalla).

Toiminta

Luonnonystävät pyrkii jakamaan tietoa luonnosta ja ympäristön suojelusta. Siksi yhdistys järjestää säännöllisesti retkiä luontokohteisiin.…

Lue lisää

30 vuotta on jo toimittu

Yhdistys on 30 toimintavuotensa aikana järjestänyt 66 luontoretkeä, 55 esitelmätilaisuutta, laatinut noin 40 aiheesta lausuntoja, aloitteita…

Lue lisää

Näin toimitaan jatkossa

Tapahtumakalenteria 2018- Kesällä 2022 kaksi lupiinikökkää (Tuuri ja Alavus) ja yksi jättipalsamikökkä (Kuortane)

Lue lisää
Saukko syö sammakkoa Lapuanjoen jäällä.

Saukonjälki

Saukonjälki nro 9 julkaistiin 4.5.2018. Uusin Saukonjälki on pdf-muodossa oleva nettilehti.

Lue lisää