Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Mäntyharjun Kallaveden ranta­osay­leis­kaa­vas­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry. ja Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry. antoivat lausunnon Mäntyharjun Kallaveden rantaosayleiskaavasta 17.3.2018.

Lausunto Kallaveden rantaosayleiskaavasta (Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta 23.1.2018 § 3)

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ry. ja sen paikallisyhdistys Suur-Savon yhdistys ry, joiden toimialueille Mäntyharjun kunta kuuluu, kiittävät saamastaan lausuntopyynnöstä.

Kallaveden rantaosayleiskaavaehdotuksessa on huomioitu pääosin tyydyttävästi ympäristöarvioinnin antamat tiedot suunnittelualueesta rakentamispaikkoja määritettäessä. Poikkeuksen muodostavat seuraavat kohteet, joissa rakentamispaikat on määritetty ympäristöarvioinnin antamien tietojen vastaisesti tai niitä puutteellisesti tai vain osittain hyödyntäen.

Katajalampi on pienialainen rakentamaton lampi, jonka itä-ja eteläranta on luonnonsuojelualuetta (noin 70% lammen rantaviivasta). Katajalampi on paikallisesti arvokas lampi, johon ei tulisi ohjata rakentamista. Rakentamispaikka tulisi siirtää pois Katajalammen rannalta.

Ruotimonojan varsi on pääosin kaava-alueen ulkopuolella ja se on merkitty kaavassa SL- alueeksi. SL-alueen rajaa tulisi muuttaa siten, että se kattaa kokonaan myös Ruotimonojan luonnonsuojelualueen.

Mikkelissä 17.3.2018