Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Lausunto asemakaavan muutoksesta Emolan Mei­je­rin­puis­tos­sa

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.

suur-savo@sll.fi

 

Mikkelin kaupunki

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Kaupunkisuunnittelu
PL 33
50101 Mikkeli

kirjaamo@mikkeli.fi


Asia: Asemakaavan muutos 7. kaupunginosan (Emolan) kortteleissa 24 j 44 sekä puisto-, katu- ja vesialueilla / Meijerinpuisto, MliDno-2018-1673 (10 02 03)

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys lausuu koskien Meijerinpuiston asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (2.8.2018) seuraavasti:  

  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) ei nimetä suunnittelualueelta aiemmin tehtyjä selvityksiä, joita suunnittelussa aiotaan hyödyntää eikä siinä nimetä selvityksiä, joita kaavaprosessin aikana on suunniteltu tehtäväksi. OAS on tältä osin puutteellinen ja sitä tulee täydentää.
  2. Maankäyttö- ja rakennuslain 6 §:n mukaan kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Pyydämme lisäämään Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen pysyvästi osallisten luetteloon koskien kaavoitushankkeita Mikkelin kaupungin alueella. Suur-Savon yhdistyksen toimialue kattaa Mikkelin kaupungin sekä Juvan, Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueet.


Mikkelissä 3.9.2018