Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

50 vuotta luon­non­suo­je­lu­työ­tä Mikkelin seudulla – Suur-Savon luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys juhlii!

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys viettää 50-vuotisjuhlavuottaan. Yhdistys on innostanut ja tutustuttanut ihmisiä lähiluontoon järjestämällä monipuolisia retkiä – välillä on suunnattu kauemmaksi, mm. arktisten muuttolintujen perässä Suomenlahdelle asti. Paikalliseen lintuharrastukseen kannustavat myös yhdistyksen ylläpitämät neljä lintutornia Mikkelissä.

Yhdistys tekee aktiivista luonnonsuojelutyötä mm. ylläpitämällä perinnebiotooppeja niitoilla ja laidunnuksella sekä tekemällä aloitteita luonnonsuojelualueista. Viimeisimpänä yhdistys on esittänyt vuonna 2017 Mikkelin kaupungille Säynätin retkeilyreitistön alueen perustamista luonnonsuojelualueeksi. Aloite on saanut kaupunginhallitukselta myönteisen päätöksen ja odottaa jatkoneuvottelujen tuloksia.

Vuosikymmenien aikana yhdistys on vaikuttanut lukuisten suojelualueiden perustamiseen, esim. Pahalammen luonnonhoitometsä, Launinsuo ja Harmaistensuo, Hanhilammen suojelualue, Raviradan säästömetsä, Urpolanjokilaakso, Konijärven suojelualue ja Luonterin saaret sekä Mäntyharjulla Kolmikannan aarnialue. Iso-Huppion suo Juvalla saatiin mukaan valtion soidensuojelualueisiin.  Mikkelissä Pankalammen rannat saatiin säilymään ison kauppaketjun marketin ja huoltoaseman rakentamiselta 1970-luvulla ja paikalle nousi myöhemmin konsertti- ja kongressitalo Mikaeli.

Yhdistys perustettiin vuonna 1969.  Alkusysäyksen toiminnalle antoi lääketieteen tohtori Lauri Lehto, joka muualta Mikkeliin muuttaneena hämmästeli  kaupungin soranottoaikeita Annilanharjulla. Se, kuten muitakin harjualueita jo aiemmin, tuhottiin tältä osin, mutta luonnon säilyttämistä puolustavat perustivat 12.3.1969 yhdistyksen, jonka perustamiskirjan allekirjoittivat Mikkelin lukioiden luonnonhistorian opettajat Juhani Santanen ja Klaus Hainari sekä lisäksi Kari Tarasti.  Yhdistys pyrki uhatuimpien suojelunarvoisten kohteiden etsimiseen ja suojeluun aikana, jolloin virallista luonnonsuojelua ei Suomessa vielä ollut. Ympäristöministeriö aloitti toimintansa vasta v. 1983.

Yhdistyksen toiminta-alue on laajentunut vuosikymmenten kuluessa, nyt se ulottuu Juvalta Mikkelin kautta Hirvensalmelle ja edelleen Mäntyharjuun ja Pertunmaalle. Tämä asettaa uusia haasteita vaikuttamiselle mm. kaavoituksen ja ympäristölupaprosessien seurannassa. Tosin yhdistyksen alkuperäisestä toiminta-alueesta irtosi Pieksämäki omaksi yhdistyksekseen v. 1971.

Maanantaina 25.3.2019 on juhlan aika. Illan aluksi pidetään sääntömääräinen vuosikokous klo 17.30 alkaen ja klo 18.00 on vuorossa juhlakahvit ja musiikkia. Eteläsavolainen luonto nousee pääosaan yrittäjä ja ammattiluontokuvaaja Ilpo Aallon Luontokuvaajan vuodenajat –kuvaesityksessä klo 18.30 alkaen. Tapahtumapaikka on Mikkelin Yliopistokeskus, Lönnrotinkatu 5.

Juhlaan on vapaa pääsy.

Tervetuloa tapaamaan luonnonsuojeluväkeä ja juhlistamaan vuosikymmenten työtä alueen luonnon puolesta!

Lisätiedot: Miia Kuisma, puheenjohtaja, p. 040 6632606, suur-savo@sll.fi