Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Malminetsintä ja kaivostoiminta kiellettävä luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueilla

Luonteri
Kuva: Jarmo Kivinen

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry:n vuosikokouksen julkilausuma 29.9.2020 Mikkelissä

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys vaatii, että uudistettavassa kaivoslaissa kielletään yksiselitteisesti malminetsintä ja kaivostoiminta luonnonsuojelualueilla ja Natura 2000 –luonnonsuojeluohjelman alueilla sekä niiden ympäristössä sillä etäisyydellä, etteivät kaivostoiminnasta aiheutuvat toimenpiteet ja päästöt vaaranna suojeluarvoja.

Kaivostoiminta ja luonnonsuojelu ovat parhaillaan luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta-alueella voimakkaasti ristiriidassa, koska Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) on hyväksynyt kaksi varausilmoitusta ulottuen Natura 2000 –vesistöihin: Saimaan Luonteriin, Kyyveteen ja Puulaan.

Suomen Malmintutkimus Oy:n ns. Niinimäen varausilmoituksen (7.5.2020) alue sijaitsee Saimaan Luonterilla Mikkelin ja Juvan kuntien alueella. Varausalue ulottuu vesistössä aivan Luonterin Natura-alueen rajalle. FinnAust Mining Finland Oy:n ns. Salmenkylän varausilmoituksen (3.9.2020) alue sijaitsee Kyyveden ja Puulan vesistöjen välisellä alueella Mikkelin, Kangasniemen ja Joutsan kuntien alueilla. Varausalue ulottuu vesistössä aivan Kyyveden Natura-alueen rajalle ja se sijaitsee suurelta osin Puulan ja osin myös Saimaan valuma-alueelle. Varausalueiden sisään jää myös useita pienempiä luonnonsuojelualueita.

Vesistöissä ja niiden valuma-alueille tapahtuvan toiminnan vaikutukset ja päästöt leviävät laajalle kuten sisävesien ja Itämeren rehevöityminen tai kaivostoiminnan tähänastiset vesistövaikutukset osoittavat.

Muualla maassa merkittävin ristiriita suunnitellun kaivostoiminnan ja luonnonsuojelun välillä on Sodankylän Viiankiaavalla, jossa koko 6 700 hehtaarin laajuinen Natura 2000 -ohjelmaan kuuluva soidensuojelualue uhkaa jäädä valtavan nikkelikaivosalueen sisään.

Parhaillaan uudistettavana olevan kaivoslain luonnokseen ei oltu aiemmin tänä vuonna sisällytetty monien tahojen vaatimaa luonnonsuojelualueita koskevaa sijoituskieltoa. Viimeistellyn lain on tarkoitus tulla lausuntokierrokselle vielä tänä vuonna. Nyt on kannanottojen ja keskustelun aika, jotta lakiin saadaan kirjattua konkreettisia kaivosten luonnon- ja ympäristönsuojelua parantavia vaatimuksia ja toimenpiteitä.

Lisätietoja: Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry., Miia Kuisma, puheenjohtaja, p. 040 6632 606

Jakelu: Etelä-Savon tiedotusvälineet, TEM/Kaivoslakityöryhmä, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri