Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Asetusluonnos ei turvaa sai­maan­norp­pa­kan­nan tulevaisuutta

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla (VN/2411/2021, VN/2411/2021-MMM-1)

Saimaannorppakannan turvaamiseksi ja kasvun mahdollistamiseksi asetetut rajoitustoimet ovat osoittaneet tehoaan viime vuosina eli toimivia keinoja turvata norpan pesintää ja vähentää kuolleisuutta on löydetty. Ilmastonmuutos tulee kuitenkin etenemään kiihtyvästi vielä pitkään ja vaikeuttamaan jäästä ja lumesta riippuvaisen saimaannorpan pesintää nykyistä huomattavasti enemmän. Saimaannorppakannan hidas kasvu voi pesäpoikaskuolleisuuden lisääntyessä taittua nopeasti. Siksi kaikki toimet, joilla voidaan nopeasti estää ja vähentää kuuttien ja aikuisten norppien kuolleisuutta ovat tarpeen.

Lausunnolla olevassa asetusluonnoksessa toimiviksi ja tehokkaiksi havaittuja keinoja on kuitenkin sivuutettu:
– Edellisellä viisivuotiskaudella (2016-2020) puolet havaituista saimaannorppien verkkokuolemista on tapahtunut heinäkuussa, mutta asetusluonnoksessa ei esitetä verkkokalastuskiellon jatkamista kesäkuun loppua pidemmälle.
– Päättyneellä viisivuotiskaudella noin joka neljäs norppien verkkokuolema on tapahtunut muikkuverkkoihin, mutta asetusluonnoksessa muikkuverkoilla kalastaminen olisi edelleen sallittua em. verkkokalastuskiellon aikana.
– Koko Saimaa on norpan levittäytymisaluetta, sen luontaista elinaluetta, mutta asetusluonnoksessa aluerajauksesta on paikoin jätetty pois matalia ranta-alueita, ja levinneisyyden reuna-alueilta puuttuu riittävä, yhtenäinen suojavyöhyke. Osa reuna-alueista on myös tarkoitus rauhoittaa pelkästään vapaaehtoisin sopimuksin.

Esitämme, että asetusluonnokseen tehdään seuraavat muutokset:
1. Vuosittainen verkkokalastuskieltoaika ulotetaan heinäkuun loppuun (15.4.–31.7.).
2. Muikkuverkkojen käyttö kielletään kevät- ja kesäaikaisen verkkokalastuskiellon aikana.
3. Asetuksen aluerajauksessa huomioidaan johdonmukaisesti rajoitusalueen yhtenäisyys eikä nykyistä asetusaluetta supisteta miltään osin. Pesimäalueen reunoilla käytetään laajempia suojavyöhykkeitä kannan levittäytymisen auttamiseksi. Tämä yhtenäinen rajoitusalue turvataan kokonaisuudessaan asetuksella.

Lausunnon antavan Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry:n toiminta-alue käsittää Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä toiminta-alueellaan.

 

Mikkelissä 26.2.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry.