Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Turun yhdistys

Turku
Navigaatio päälle/pois

Kiinteistöjen jät­teen­ke­räys­tä koskeva päätös kumottiin Turun luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen valituksen perusteella

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta teki 2017 päätöksen, jonka mukaan alueella noudatettaisiin jatkossakin kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta, jossa kunkin kiinteistön haltija valitsee itse miltä yritykseltä tilaa jätteenkuljetuksen ja sopii yrityksen kanssa yksityiskohdista muun muassa tyhjennysvälin suhteen. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin yhtyi luonnonsuojeluyhdistyksen valitusperusteisiin, joiden mukaan päätöstä ei voida pitää laillisena. Käytetyt valitusperusteet nousivat esiin jo alkuperäisessä virkamiehen jätehuoltolautakuntaa varten valmistelemassa esityksessä, joka puolsi keskitettyä kiinteistöjen jätekuljetuksen järjestämismallia. Tällöin kaikkien kiinteistöjen on liityttävä jätehuoltoon ja käytettävä kunnan kilpailuttamaa kuljetusta; jätteentyhjennysväli on valittavissa kunnan neuvottelemista vaihtoehdoista.

Kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen ongelmiin kuuluu muun muassa se, että lautakunnan alueella sijaitsevista kiinteistöistä 19% (eli yli 15 000) on toistaiseksi kokonaan järjestelmän ulkopuolella ja ilman voimassaolevaa jätteenkuljetussopimusta. Hallinto-oikeuden selvityksen mukaan pelkästään Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hoitamiin Rinki-pisteisiin jätettiinkin vuoden aikana 68 tonnia sellaista polttokelpoista jätettä, joka olisi kuulunut jätteenkuljetuksen hoidettavaksi.

Nykyinen jätelaki pitää etusijalla kunnan järjestämää kuljetusta, josta saa poiketa vain jos erityiset ehdot täyttyvät. Näihin erityisehtoihin kuuluu kiinteistön haltijan mahdollisuus kilpailuttaa jätteenkuljetussopimuksensa. Jätelautakunnan alueella on kuitenkin käytännössä monopolitilanne jätteenkuljetuksessa Aurassa (94 %), Marttilassa (100 %), Paraisilla (99%) ja Pöytyällä (100 %), jolloin kilpailu ei toimi ja yritys voi hinnoitella kuljetukset omavaltaisesti.

Hallinto-oikeuden päätöksen seurauksena alueella siirrytään jätehuoltolautakunnan kilpailuttamaan keskitettyyn jätteenkuljetukseen, mikäli lautakunta ei hae valituslupaa päätöksestä.