Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Turun yhdistys

Turku
Navigaatio päälle/pois

Juhannuskukkulan niittotalkoot ti 11.8. klo 16-18.

Tervetuloa mukaan perinteisiin Juhannuskukkulan niittotalkoisiin! Luvassa niittoa, haravointia ja niittojätteen raahausta roskalavalle. Varustukseksi kannattaa ottaa juomapullo, tukevat kengät ja säänmukainen vaatetus, paikalta saa työvälineitä ja hanskoja.
Talkoot järjestetään yhteistyössä Turun kaupungin ympäristönsuojelun kanssa tiiistaina 11.8. klo 16-18.
Juhannuskukkula kuuluu perinnebiotooppeihin, perinteisen maatalouden, laidunnuksen ja heinänteon muovaamiin elinympäristöihin. Kukkula on tyypillinen lounais-suomalainen kallioketo. Nykyisin kedot ovat luontotyyppeinä uhanalaisia, ja moni niille sopeutuneista lajeista on harvinaistunut. Jotta muinaiskedot säilyisivät lajirikkaina, tarvitaan ajoittaista raivausta ja niittoa pitämään puut ja pensaat kurissa. Ilman hoitoa ketojen lajisto taantuu ja niillä kasvavat muinaiskasvit käyvät vähiin tai katoavat kokonaan. Turun kaupunkialueen muinaiskedot kuuluvat Suomen juhlavuoden kunniaksi kerätyn 100 luontohelmen joukkoon (http://100luontohelmea.fi/). Lisää tietoa Juhannuskukkulan kalliokedosta https://staging.sll.fi/turku/toiminta/toiminta-z/juhannuskukkula.