Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Högberginmäki asemakaava 9.8.2015

Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry                                                                 LAUSUNTO
c/o Tiina Järvenkylä                                                                                         9.8.2015
Ajomiehentie 9 C 24
04300 Tuusula

Tuusulan kunta/ kaavoitus

diaari nro 8/2015

Högberinmäki, asemakaava

Yhdistyksemme kiittää kuntaa hyvästä ratkaisusta jättää Högbergin kallio pois suunnittelualueesta. Toivomme, että TY-varauksen jatkosuunnittelussa kiinnitetään huomiota viheryhteyteen Haarakaaren yli. On tärkeää, että Högberginmäen ja Pirunkorven välinen viheryhteys säilyy toimivana. Viheryhteyden olisi hyvä olla puustoinen, vaikka sitten istutuksin tarvittaessa.
Selkeyden vuoksi myös kaavan nimi kannattaisi jatkotyöstössä muuttaa, koska nykyinen nimi viittaa alueeseen, joka sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella.

Tuusulassa 9.8.2015

Tiina Järvenkylä
Puheenjohtaja

Laura Kujansuu
Sihteeri