Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Julkilausuma: Tuusulanjärven tulevaisuus huolestuttaa 22.2.2017

Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys tiedottaa 22.2.2017

Tuusulanjärven tulevaisuus huolestuttaa

Tuusulanjärvi on valittu Uudenmaan maakuntajärveksi eikä syyttä. Tuusulanjärvi on paikallisille tärkeä ja sen virkistyskäyttö on runsasta ympäri vuoden. Tuusulanjärven rantamaisemiin syntyi 1900-luvun alussa taiteilijayhteisö, jonka merkitys Suomen kulttuurielämässä on ollut hyvin suuri. Järven tiedetään merkinneen paljon esimerkiksi Jean Sibeliukselle ja Juhani Aholle, ja se näkyy lukuisissa Pekka Halosen ja Eero Järnefeltin töissä. Taiteilijaperheet retkeilivät Sarvikalliolla, joka nykyään kuuluu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ylläpitämiin virkistysalueisiin. Nykyajan musiikkikulttuuria Tuusulanjärven maisemissa edustavat Pekka Kuusiston johtama Meidän Festivaali (aikaisemmin Tuusulanjärven kamarimusiikki) sekä Puistoblues. Tuusulanjärven Natura-alue koostuu kolmesta vesi- ja kosteikkoalueesta, Järvenpään ja Hyrylän päissä olevista kosteikoista ja järven länsipuolisesta Rantamo-Seittelin kosteikosta, joka on Suomen suurin laatuaan. Alue on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi ja seurantatietoja onkin tallessa vuodelta 1940 lähtien. Järvellä onkin siis paljon luonto- ja kulttuuriarvoja.

Tuusulanjärvi on myös vesienkunnostuksen menestystarina. Muutama vuosikymmen sitten järveen laskettiin jätevedet puhdistamatta ja järvi saastui pahasti. 1990-luvulla syntyi Pro Tuusulanjärvi -liike vaatimaan järven kunnostusta. Erilaisten kunnostustoimien ansiosta järvi on nykyään uimakelpoinen ja tyydyttävässä kunnossa. Järven kunnostustyö jatkuu yhä ja toiveissa tietysti on, että järvi saataisiin vielä hyvään tilaan.

Näitä luonto- ja kulttuuriarvoja uhkaakin nyt muun muassa Tuusulan kunnan kaavoitushankkeet. Pelkästään järven itäpuolella Hyrylän ja Järvenpään rajan välissä on 10 asemakaavahanketta aktiivisena. Se, että Fjällbon kiinteistö on poistettu myyntilistalta, ei tarkoita sitä, että aluetta ei lähdettäisi kaavoittamaan. Yhdistyksemme paheksuu kunnan aikomusta kaavoittaa Fjällbo yksityisille pikavoitot silmissään. Tuusulanjärven rannoista enää pieni osa on yhteiskäytössä. Yhdistyksemme katsoo, että Fjällbon ja Tuuskodon ranta-alueita tulee kehittää nimenomaan kaikkien kuntalaisten virkistyskäyttöön. Uimarantaa ja nuotiopaikkaa järven rannalle on toivottu pitkään ja hartaasti.

Tuusulanjärvi lisää kuntamme vetovoimaa ja sitä tulisi kunnan myös arvostaa ja alkaa aktiivisesti luomaan edellytyksiä sille, että kaikki kuntalaiset voisivat nauttia yhteisestä järvestämme.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja: Tiina Järvenkylä