Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Maisematyölupa Tuusulanjärven eteläpään toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma 9.12.2016

Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry                                                        9.12.16
c/o Tiina Järvenkylä Tuusula
Aromikuja 3 B 16
04320 Tuusula                                                                                                                          Huomautus

Maisematyölupa Tuusulanjärven eteläpään toimenpidesuunnitelma

Toimenpidekuviolla A suunnitelman kuvaus jättää turhan paljon tulkinnan varaa. Kuvio on osittain Naturaalueella,
joten olisi hyvä, jos kuvaus olisi selkeämpi. Tien vierestä voi kyllä ottaa puuta pois
turvallisuusperusteisesti, mutta järvelle päin olisi hyvä jättää useampi kuin yksi haapa.
Toimenpidekuvio B on kuvattu ennalta sovitusti.
Kuvio C:lle olisi hyvä lisätä, että vanha mänty (kuvassa) säästetään. Mänty
on satoja vuosia vanha ja täynnä linnun pesiä. Se on lisäksi kaunis
maisemapuu.
Toimenpidekuviolle D on luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvä
jättää myös lahopuuta. Huonokuntoisten puiden poisto ei ole oikein
perusteltua. Erityisesti pystyssä olevat lahopuut on hyvä säästää.
Toimenpidekuvioille F ja G ei ole huomautttamista.
Tuusulassa 9.12.2016
Tiina Järvenkylä
Puheenjohtaja
Laura Kujansuu
Sihteeri