Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Suutarintien asemakaavan muutosluonnos 18.4.2016

Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry                                                       LAUSUNTO
c/o Tiina Järvenkylä                                                                                                                 18.4.2016
Ajomiehentie 9 c 24
04300 Tuusula

SUUTARINTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS
diaarinro 1025/2015

Vaihtoehto A on yhdistyksemme mielestä varteenotettavin. Viheralue tulee säilyttää mahdollisimman laajana. Alue on tärkeä virkistysalue tuusulalaisille. On hyvä, että virkistysaluetta kehitetään leikkipuistolla. Virkistysaluetta tulisi kuitenkin hoitaa osittain luonnontilaisena eikä puistomaisena alueena. Luonnontilaisuus tukisi luonnonmonimuotoisuutta. Katselmuksessa havaitsimme naavaa/luppoa useammassakin puussa, se viestii ilman puhtaudesta, sillä naavat ja lupot ovat hyvin herkkiä ilmansaasteille eivätkä selviä saastuneessa ilmassa. Tämä on aika yllättävää Tuusulanväylän ja Hyrylän keskustan läheisyyden huomioon ottaen. Myös pohjaveden imeytymisen kannalta on parempi, että viheralue säilyy mahdollisimman suurena. Mieluummin lisätään kerrosmäärää kuin rakentamispinta-alaa. Ylempien kaavojen määräykset on huomioitu hyvin.

Tuusulassa 18.4.16

Tiina Järvenkylä
Puheenjohtaja

Laura Kujansuu
Sihteeri