Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Tuuskoto asemakaavan muutosluonnos 7.12.2016

Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry                                                          7.12.2016
c/o Tiina Järvenkylä Tuusula
Aromikuja 3 B 16
04320 Tuusula                                                                                                                            Lausunto

Tuuskoto, asemakaavan muutosluonnos
diaari nro 1073/2015

Yhdistyksemme katsoo, että Tuuskodon ranta on jätettävä yleiseen käyttöön. Uimaranta ja nuotiopaikka ovat toivottuja ja Tuuskodon ranta olisi siihen hyvä. Ranta on jo valmiiksi osittain avonainen ja nuotiopaikankin aihio löytyy. Kaavaa tulee kehittää vaihtoehdon a pohjalta. Rannan yksityistäminen ei ole hyväksyttävää
luo-3 merkinnällä olevat metso-selvityksessä (liitteet 1 ja 2) merkityt kohteet tulee merkitä SL-merkinnällä. VU-7 kaavamerkinnässä tulisi mainita selkeämmin onko tarkoitus mahdollistaa golf-kentän laajeneminen alueelle vai onko kyseessä enemmän puistomainen, kaikille avoin viheralue.
Alueen suunnittelussa tulee huomioida maakuntakuntakaavassa oleva merkintä kulttuurillisesti merkittävästä alueesta.

Liitteet:
Liite 1 Tuuskodon metsoselvitys-kartta
Liite 2 Tuuskodon metsoselvitys

Tuusulassa 7.12.2016

Tiina Järvenkylä
Puheenjohtaja

Laura Kujansuu
Sihteeri