Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Tuusulan kunnan ra­ken­nus­jär­jes­tys­luon­no 2.3.2017

Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry                                                 2.3.2017
C/O Tiina Järvenkylä                                                                                                          Lausunto
Aromikuja 3 B 16
04320 Tuusula

Tuusulan kunnan rakennusjärjestysluonnos

Yhdistyksemme pitää hyvänä asiana, että aurinkopaneleiden asennukseen kattolappeelle ei enää tarvitse hakea lupaa. Kuten myös pientuulivoimalan lupaprosessista luopuminen tietyin ehdoin. Nämä ratkaisut tulevat varmasti lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ja lisäämään Tuusulan vetovoimaa.
Kohtaan 3.6.1 Ympäristön hoito tulee lisätä kappale, jossa tontin omistajaa tai haltijaa velvoitetaan huolehtimaan, ettei pihamaalle istutetut puutarhakasvit leviä tontin ulkopuolelle ja muutu näin vieraslajeiksi.
Hule- ja perustusten kuivatusvesien johtaminen suoraan järveen tulee kieltää. Myös olemassa olevien suoraan järveen laskevien purkuputkien muuttamista maaperään imeytettäväksi tulee rakennusjärjestyksessä määräyksellä edistää.
Edelleen peräänkuulutamme rakennuskieltoa pv-1 alueille. Öljy- ja polttoainesäiliöitä tai muita vaarallisen aineiden säiliöitä ei saa sijoittaa pohjavesialueelle missään tapauksessa.
Rakennettaessa Natura- tai luonnonsuojelualueen läheisyyteen, tulee toimenpiteiden ympäristövaikutusta suojelualueelle arvioida.

Tuusulassa 2.3.2017

Tiina Järvenkylä
Puheenjohtaja

Laura Kujansuu
Sihteeri