Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Uudenmaan 4. vai­he­maa­kun­ta­kaa­va luonnosvaihe 9.12.2016

Suomen luonnonsuojeluliitto Tuusulan yhdistys ry                                                                        9.12.16
c/o Tiina Järvenkylä Tuusula
Aromikuja 3 B 16
04320 Tuusula                                                                                                                                     Lausunto

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava, luonnosvaihe

Epäonnistunut on tämä viherverkon parantamiseen tarkoitettu 4. vaihemaakuntakaava. Viher- ja sinikaava tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi ja huomioida Tuusulan osalta seuraavat asiat:
Tuomaalansuon laajempaa säilyttämistä tukee Tuusulan kunnan teettämä METSO-selvitys. Suoalueet tulisi merkitä SL-merkinnällä ja alueen viheryhteyksiä tulisi lisätä. Nyt yhteystarve merkitty vain yhdestä suunnasta, mikä on riittämätöntä.
On hyvä, että Harminkallio-Harminsuo-Matkoissuo on merkitty SL-varauksella, alueen viheryhteyksien säilyttämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja turvata viheryhteydet jo maakuntakaavassa, erityisesti Palssin metsän suuntaan.
Palojoen metsä on 31 ha kokoinen, yhtenäinen ja monipuolinen lehto- ja luhta-alue. Alue tulisi ehdottomasti merkitä SL-merkinnällä viheryhteystarpeineen. Kartanon metsän kanssa muodostaisivat hyvän suojelukokonaisuuden Jokelan kupeeseen.
Liitteenä olevassa METSO-selvityksessä on useita kohteita Tuusulasta, jotka tulee huomioida.

Liite 1. Tuusulan METSO-selvitys
Liite 2. Tuusulan METSO-selvitys karttaosa

Tuusulassa 9.12.2016

Tiina Järvenkylä
Puheenjohtaja

Laura Kujansuu
Sihteeri