Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Uudenmaan 4. vai­he­maa­kun­ta­kaa­va­luon­nos 17.2.2015

Tuusulan Ympäristöyhdistys Ry                                                                                       LAUSUNTO
c/o Laura Kujansuu
Kiuruntie 12                                                                                                                                17.2.2015
04320 Tuusula

Uudenmaan liitto/ kaavoitus

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava-luonnos

Tuusulan ympäristöyhdistys ry

Tuusulanväylältä länteen Ruotsikylän läpi Lahelaan kulkeva tielinjaus, on poistettava tarpeettomana ja toteutuskelvottomana. Koskee poikittaisliikenteen vaihtoehtoja 2a, 2b ja 3. Hyrylän läntinen ohitustie on jo 1995 tehdyn YVA-selvityksen perusteella todettu toteuttamiskelvottomaksi.
Alueen luontoarvot ovat suuret ja tielinjauksen alareunassa oleva vanha, 1923 perustettu tutkimusmetsäalue on merkittävä MLY-alueeksi. Tielinjauksen kohdalla on merkittynä Tuusulan kunnan viheraluestrategiassa Ekologinen kokonaisuus tai luonnonydinalue, sekä luontoarvot ovat paikallisesti arvokasta-merkinnällä.
Alueelle on tehtävä linnustoselvitys. Alueelta on tavattu mm.huuhkaja, kangaskiuruja, pähkinähakki, metso, kehrääjä. Paikallisen lintuseura Apus ry:n mukaan linnustoarvot ovat kiistattomia.

Metsällä on merkittävä virkistyskäyttöarvo ja toteutuessaan tielinjaus tulisi pirstomaan aluetta ja estämään kevyeenliikenteen reitit alueelle varsinkin Riihikallion suunnasta. Metsä on jalankulkijoiden, koululaisten urheilijoiden ja ratsastajien käytössä, tieyhteys tulisi häiritsemään virkistyskäyttöä ja samalla lähellä asuvien ihmisten elämää, kun lähimmät asunnot ovat n. 500 metrin päässä. Tielinjausta vastustavassa adressissa on tällähetkellä 363 nimeä.
Tuusulanväylä ja lentokenttä aiheuttavat alueelle jo voimakkaan taustamelun, lisämelu raskaasta liikenteestä alueella olisi liikaa.

Alueena Riihikallio ja Ruotsinkylä muodostavat maisemallisen ja historiallisen kokonaisuuden, maalaismaiseman joka on kartassakin merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.
Logistiikan reittejä suunniteltaessa tulisi käyttää jo olemassa olevaa tiepohjaa.

Tielinjaus vaihtoehto 5 ja 4 myötäilevät jo olemassa olevaa tietä.

Etelä-tuusulasta puuttuvat karttamerkinnat uudelle luonnosuojelualueelle. Harminsuo-Harminkallio- Matkoissuo sekä Palssin metsä muodostavat luonnosuojelualueen tuusulan itäväylän ja Fallbackantien risteyksen itäpuolelle.

Tuusulassa 17.2 .2015

Juha Helminen
Puheenjohtaja
Tuusulan Ympäristöyhdistys

Laura Kujansuu
Sihteeri
Tuusulan Ympäristöyhdistys