Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Tuusulan yhdistys

Tuusula
Navigaatio päälle/pois

Metsässä on kuntalaisella tilaa hengittää

Nyt poikkeustilan jatkuttua viikkoja uhkana on monen kesäsuunnitelman, matkan ja leirin peruuntuminen.
Terveytemme säilyminen maailmalla, Suomessa ja omassa kotikunnassamme on nyt tarkasti ohjeistusten ja
suositusten varassa. Asukkaiden liikunnan-, tilan- ja turvallisuudentarve on suunnannut monen askeleet
kohti lähintä metsää. Sen lisäksi että metsään on jokainen tervetullut viettämään vapaa-aikaa, on myös osa
etäkoululaisten oppitunneista sekä lasten ja aikuisten liikuntaharrastuksista suoritettu läheisessä metsässä.
Kunnan uusimmille ulkoiluun panostetuilla alueilla Sarvikalliossa ja Fjällbossa on polut täytenä ihmisiä jo
ihan tavallisena kesäpäivänäkin. Entä nyt, kun turvallisuussyistä kaipaamme vielä lisää väljyyttä? Metsä on
alati uudistuva ja avoin henkinen varmuusvarastomme myös seuraavien pandemioiden tullessa eteen.
Meillä Tuusulassa metsää on ja olemme siihen tottuneet. Tänne saavutaan metsäilemään myös muualta
pääkaupunkiseudulta. Metsä on aarre, joka perustuu monen elementin kokonaisuuteen, ihminen on yksi
osa sitä siellä ollessaan. Kaadettujen puiden rahallinen arvo ei ole missään suhteessa elävän metsän
arvoon. Moni runko vanhassa sekametsässä, tutun lenkkipolun varrelta päätyy selluksi.
Osallisuus on nostettu yhdeksi keskeisimmistä asioista Tuusulan kunnan uudessa strategiassa. Tänä
keväänä oli kuntalaisilla mahdollisuus jakaa jopa 100 000 euroa kunnan käytössä olevia julkisia varoja
kuntalaisille tärkeisiin kohteisiin ja ideoihin. Ajatus on hieno. Kuntalaiset voisi samalla ajatuksella osallistaa
myös Tuusulan omistamien metsien käyttöön, ja ken lisäksi ilmaiseksi. Kädenojennus tähän suuntaan olisi
esimerkiksi tuoda Tuusulan kunnan tilaama, Metsänhoitoyhdistys Uusimaan tekemä
kymmenenvuotissuunnitelma kuntalaisten nähtäville, niin kuin naapurikaupungeissa on tehty. Mm. Espoo
ja Vantaa ovat liittäneet karttapalveluunsa kaupungissa tehtävät hakkuut ja metsänhoidolliset toimenpiteet
ajankohtineen.
Metsä on merkityksellinen, mikä korostuu nyt pandemian aikana aivan erityisesti. Merkityksellistä on myös
saada vaikuttaa omaksi tunnettuun lähimetsään ja sen jatkuvuuteen. Siihen, että puut varjostavat kulkijaa,
oksat natisevat kiivetessä, linnut laulavat kiikaroidessa ja vihreys täyttää näköpiirin.

Suomen Luonnonsuojeluliitto Tuusula ry