Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­kos­ken selvitykset etenivät lautakunnassa

Vanhankaupunginkosken länsipato estää kalan kulun. TVe/SLL

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaa Vanhankaupunginkosken patoon liittyvistä selvityskirjauksista, jotka hyväksyttiin kokouksessa 12.3.2019. Työ Vantaanjoen ja vaelluskalojen puolesta voi jatkua!

Hyväksytyt muutosesitykset (Rantanen & Modig) olivat:

”Lautakunta katsoo, että jo tehtyjen kunnostussuunnitemien toteuttamisen rinnalla tulee tutkia voiko voimalan käyttöaikojen sääntelyllä vaikuttaa luontaisten kalakantojen selvitymiseen myönteisellä tavalla.” – Hyväksyttiin yksimielisesti.

”Lautakunta katsoo, että  on edelleen tarpeen tehdä jatkoselvityksiä sen suhteen mitä myönteisiä ja kielteisiä luontovaikutuksia padon osittaisesta avaamisesta voisi kokonaisuuden kannalta seurata. Lisäksi on päivitettävä padon vesilupaan ja muihin juridisiin ennakkoehtoihin liittyvät tekijät. Näiden lisäselvitysten tekemisellä ei silti ole vaikutusta jo tehtyihin päätöksiin kalojen muiden kulkureittien kunnostamisesta.” – Kiitos tämän läpi äänestäneille: Hyttinen Nuutti, Kaleva Atte, Modig Silvia, Pasanen Amanda, Rantanen Tuomas, Saarinen Ada Rosa Johanna, Soininvaara Osmo, Välipirtti Mika

Asia jatkunee kaupunginhallituksessa. Työ jatkuu!