Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastine Helsingin valituksesta sillan Nihdistä Korkeasaareen ja sieltä Laajasaloon lupa-asiassa

Kruunuvuorenselän slitahankkeeseen tehtiin historiallinen kompensaaatioselvitys. Sitä ei kuitenkaan toteutettu.

Helsinki sai jo kerran lievennyksiä lintuluodon pesimäsuojaan Kruunusiltojen rakentamisessa. Nyt se lypsää korkeimmasta hallinto-oikeudesta vielä lisää. Piiri ei tästä innostunut. 

18.4.2019

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Vastine Helsingin valituksesta sillan Nihdistä Korkeasaareen ja sieltä Laajasaloon lupa-asiassa

Viitaten vastinepyyntöönne 21.3.2018 Dnro 1095/1/19

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa.

Kyseisen sillan rakentaminen aiheuttaa laajalle alueelle ulottuvaa suoraa tai välillistä melu- ja tärinähaittaa meritaimenen vaellukselle ja lintujen pesintään.

ESAVI rajasi näitä vaikutuksia määräämillään lupaehdoilla. Siksi emme valittaneet sen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Sen jälkeen Vaasan hallinto-oikeus tuli kaupunkia vastaan sen valituksen takia. Oikeus muun muassa salli työt pesimäaikana 250 metrin päästä lintuluodoista alkuperäisen 500 metrin sijasta. Nyt Helsinki haluaa valituksessan lupaehtoon vielä lisää lievennyksiä.

Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri katsoo, että hallinto-oikeus ei ole päätöstä tehdessään tehnyt virhettä eikä rikkonut lakia. Näistä syistä valitus tulee hylätä.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen    Tapani Veistola

puheenjohtaja     erityisasiantuntija