Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­pa­to: valtuuston päättämä selvitys on kaikkien edun mukainen

Vanhankaupunginkosken länsipato estää kalan kulun. TVe/SLL

Vanhankaupunginkosken Länsipato estää vaelluskalojen kulun. Kaupunginvaltuusto päätti keväällä 2019 selvittää sen kokonaisen tai osittaisen purun vaihtoehdot. Selvityksen tekeminen on nyt ainoa keino päästä asiassa eteenpäin. Muuten asia palaa yhä uudelleen päättäjien pöydälle – esimerkiksi puuttuvan vesiluvan takia. 

14.1.2020

Vanhankaupunginpato: valtuuston päättämä selvitys on kaikkien edun mukainen

Vanhankaupunginkosken Länsipadon selvityksessä on kysymys kaupunginvaltuuston päätöksen teknisestä toimeenpanosta.
– Tämän selvityksen tarpeeseen ei Helenin päätös sulkea vesivoimala eikä itähaaran kehittäminen vaikuta.
– Ne ovat oikeita toimia, mutta eivät ratkaise koko ongelmaa.

Selvitys on tarpeen, jotta voitaisiin selvittää voidaanko Länsipato avata kaloille kokonaan tai osittain niin, että ympäristön historiallinen arvo säilyy.
– Vasta tämän jälkeen voidaan arvioida asemakaavan muuttamisen tarvetta ja vesiluvan mahdollisuutta.

Länsipadon selvitys on tarpeen myös siksi, että siltä puuttuu vesilupa ja kalatalousvelvoitteet.
– Hallitusohjelman mukaan: ”Päivitetään vesilaki ulottamaan kalatalousvelvoitteet niin sanottuihin nollavelvoitelaitoksiin.”
– Kaupunginvaltuuston päättämä selvitys palvelisi myös padon vesiluvan ennemmin tai myöhemmin edessä olevaa käsittelyä.

Näistä syistä kaupunginvaltuuston päätös Länsipadon vaihtoehtojen selvittämisestä kannattaa toteuttaa ja ottaa se kaupungin resurssisuunnitteluun.

Yhteistyöterveisin

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri