Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Kirkkonummen Veikkolanpuron hakkuista

Veikkolan kiistakuvio (kuvio 2) keväällä 2019. Kuva Keijo Savola.

Kun uhanaisten lajien suojelussa on menty sitovista rajauspäätöksistä jopa suullisiin ohjeisiin, tuomioistuimille tulee lisää töitä. Kirkkonummella hakattiin uhanalaisten liito-oravien ja lahokaviosammalten metsää. Piirin vireillepanon jälkeen ELY-keskus paransi ohjeita, mutta ei riittävästi. Siksi valitimme asiasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Nyt oli vastaselityksen aika.

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

6.7.2020

ASIA Vastaselitys Uudenmaan ELY-keskuksen Helsingin hallinto-oikeudelle 2.6.2020 antamaan lausuntoon UUDELY/4801/2020 viitaten Helsingin hallinto-oikeuden 8.6.2020 päivättyyn
vastaselityspyyntöön Dnro 20702/03.04.04.04.24/2020.

Vastaselitys

Asian tausta alkuperäisessä valituksessamme

Kuva: Keijo Savola: kuviota 2, jota ELY-keskus ei ole tunnustanut tärkeäksi liito-oravalle ja lahokaviosammaleelle.