Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Espoon pohjois-ja keskiosien yleis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa tulee huomioida luontoarvot. Kuva: Mia Holopainen.

Suomen luonnonsuojelulliton Espoon ympäristöyhdistys ja Uudenmaan piiri antoivat yhteisen muistutuksen ja lausunnon Espoon pohjois- ja keskiosien (poke) yleiskaavaehdotuksesta.

Kaavan jatkotyöstölle ilmeinen tarve

Kaavaehdotuksessa on merkittäviä ongelmia luonto- ja virkistysarvojen huomioinnin, ilmastonmuutoksen hillinnän sekä lainmukaisen maankäytön suunnittelun kannalta. Myös kaavan luontotietopohja on edelleen ilmeisen puutteellinen.

Edellä mainituista syistä esitämme, että kaavatyölle otetaan kunnolla lisäaikaa, mikä mahdollistaisi keskeisten ongelmien ratkaisemisen.

Lue lisää:

POKE-muistutus_lausunto Yleisosa Lataa

POKE-muistutus_ Liitteet 1 ja 2 Lataa

Liitteet 3-24 Ida Korhosen ja Olli Mannisen vuoden 2020 laji-ja luontotyyppihavaintoja Pohjois-Espoosta saatavissa Espyyn pj Anni Simolalta, annisimol(a)gmail.com.