Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Piirin kysymykset Fortumin yh­tiö­ko­kouk­ses­sa 2021 da­ta­kes­kus­hank­keis­ta ja in­ves­toin­ti­suo­jas­ta

Fortum suunnittelee valtavaa datakeskusta Espoossa Oittaan ulkoilualueen läheiselle pelto- ja metsäalueelle. Havainnekuva kaava-aineistoista.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittää osakkeenomistajana kaksi kysymystä Fortumin yhtiökokouksessa. Kysymykset koskevat Espooseen ja Kirkkonummelle suunniteltuja suuria datakeskushankkeita sekä ECT-investointisuojaa hiilivoiman alasajoon liittyen. Piiri omistaa 1000 Fortumin osaketta. Yhtiön on vastattava osakkeenomistajien kysymyksiin verkkosivuillaan 19.4.2021 mennessä.

Fortumin yhtiökokoukselle 2021

Kysymys viitaten 6 §:n toimintakertomukseen ja Espoon ja Kirkkonummen datakeskushankkeisiin

Osakkeenomistaja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry kysyy: Onko yhtiö arvioinut mainehaittaa, joka tulee aiheutumaan, kun vaadittavien laskelmien kautta tulee julkisuuteen, että vihreinä esitetään hankkeita, jotka kaksinkertaistavat kuntien sähkönkulutuksen ja lämmön talteenotto on vuositasolla vain murto-osa tuosta kulutuksesta? Katsooko yhtiö, että ilmastoargumentilla on hankkeissa oikeus kiihdyttää luontokatoa ja syrjäyttää luonnon monimuotoisuuden ja virkistyksen tarpeet?

Yhtiö on ilmoittanut, että datakeskushankkeet ovat tärkeä elementti ilmastotyössä pyrittäessä eroon hiilenpoltosta kaukolämmöntuotannossa. Hukkalämpö tarvittaisiin Espoon Suomenojan kivihiililaitoksen sulkemiseen.

Projektipäällikkö Kaikkonen on tarkentanut kysyjälle yhtiön sivuilla olevaa esitystä siten, että ilmoitettu 350 MW on Kolabackenin ja Hepokorven laitosten lämpöteho. Datakeskus käy täydellä teholla jatkuvasti, kun taas suljettavan kivihiilivoimalan keskimääräinen lämpöteho on n. 100 MW. Koko kaukolämpöön siirtyvä teho, myös lämpöpumppujen ns. hukkateho, tuotetaan uudella sähköllä, joka yli kaksinkertaistaa kuntien sähkönkäytön, mikä ei tule näyttämään ilmastoteolta.

Kolabackenin alueen ympäristöön rakentuu asuntoja, jolloin sen tärkeys virkistysalueena kasvaa. Oittaa on espoolaisille tärkeä virkistysalue. Kolabacken on laajalti maakunnallisesti arvokkaaksi tunnustettua viheryhteyttä, joka on myös merkitty Helsingin vaihemaakuntakaavaan.

Omistamme 1000 Fortumin osaketta (liite).

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Helsingissä 14.4.2021

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja

Fortumin yhtiökokoukselle 2021

Kysymys viitaten 6 §:n toimintakertomukseen ja hiilivoiman alasajoon

Yhtiö on strategiassaan sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden 2050 mennessä ja hiilivoimakapasiteetin puolittamisen 2025 loppuun mennessä.

Aikooko yhtiö hakea ECT-investointisuojan mukaisia korvauksia hiilivoiman alasajosta? Jos, niin miltä kaikilta valtioilta korvauksia haetaan? Näkeekö yhtiön johto ECT-investointisuojan mahdollistamat ja veronmaksajien kustantamat miljardikorvaukset ilmastokriisiä vasten moraalisesti oikeutettuina?

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Helsingissä 14.4.2021

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja