Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Helsinki 29.10.2018

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja varajäsen!

Lautakunnassa käsitellään 30.10 päätösasiana Mellunkylän ja Vartiokylän
aluesuunnitelman hyväksyminen (asiakohta 15). Aluesuunnitelmaan ja sen
aluekortteihin liittyy merkittäviä vuorovaikutusongelmia, jotka haluamme saattaa
tietoonne.
Toivomme, että lautakunta palauttaa aluesuunnitelman uuteen valmisteluun siten,
että kansalaisille ja yhdistyksille tarjotaan ennen lautakuntapäätöstä aidot
mahdollisuudet vaikuttaa myös hoitoluokkiin sekä metsänhoitoon eri osa-alueilla.
Vuorovaikutusraportti on puutteellinen
Päätösaineistoon liittyvässä vuorovaikutusraportissa (liite 5) sekä aluesuunnitelman
vuorovaikutusosassa (s. 22-29) käsitellään vain se osa vuorovaikutuksesta, joka on
tapahtunut ennen kevättä 2018, jolloin aluesuunnitelman ja aluekorttien luonnokset
olivat kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa nähtävinä. Menettely olisi täysin mahdoton
esimerkiksi kaavahankkeissa.
Vuorovaikutusosassa todetaan, että ”luonnoksiin oli mahdollista tutustua 17.4-26-5.2018
välisenä aikana ja antaa sitä koskevaa palautetta” (s. 11). Suunnitelmassa todetaan
myös, nähtävilläolokierrokseen viitaten, että ”aluesuunnitelmista ja aluekorteista
saadusta palautteesta laadittiin kooste”. Kyseistä koostetta ei ole sisällytetty
kokousaineistoihin.
Osana kevään 2018 nähtävilläolokierrosta luonnoksista annettiin muun muassa oheinen
neljän luontojärjestön yhteislausunto:
Helsinki Lausunto Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelman luonnoksesta
(pdf) 7.5. (Helsyn, Luonto-Liiton ja Tringan kanssa)
https://staging.sll.fi/uusimaa/kannanotot/mellunkyla-as

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry – Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf
Itälahdenkatu 22b A, FI-00210 Helsinki, Finland | puh./tel. +358 44 258 0598 tai / or +358 400 615 530
staging.sll.fi/uusimaa | Y-tunnus 0471601-4 | uusimaa@sll.fi

Suunnitelmaan on lisätty olennaisia elementtejä nähtävilläolon jälkeen ilman
vuorovaikutusta
Haluamme tällä yhteydenotolla kiinnittää huomiotanne myös siihen, että
aluesuunnitelmaan on kevään 2018 luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen liitetty
erittäin merkittäviä aineistoja ilman minkään asteista vuorovaikutusta. Tärkeimpiä
näistä lisäyksistä ovat:
– Kartta hoitoluokista (s. 65)
– Kartta hoidon tarpeen tarkastelusta (s. 67)
– Teksti, jossa määritellään luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet ja (osin tavatkin)
osa-alueittain (s. 68-69)
Edellä mainitut lisäykset ovat luonnon monimuotoisuuden vaalimisen sekä
virkistysmetsien luonnonmukaisuuden säilyttämisen kannalta erittäin merkittäviä. Ne
toimivat lautakunnan vahvistamispäätöksen jälkeen ohjeellisina signaaleina, jotka
vaikuttavat merkittävällä painoarvolla siihen, millaista metsänhoitoa suunnitelmaalueelle
suunnitellaan. Niiden merkitystä lisää se, että varsinainen luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelma alueelle valmistellaan virkamiestyönä ja hyväksytään
virkamiespäätöksellä.
Helsingissä 29.10.2018
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Laura Räsänen, puheenjohtaja Ursula Immonen, toiminnanjohtaja
Lisätietoja
Keijo Savola, suojeluasiantuntija, keijo.savola@sll.fi tai 045-652 1974

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry – Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf
Itälahdenkatu 22b A, FI-00210 Helsinki, Finland | puh./tel. +358 44 258 0598 tai / or +358 400 615 530
staging.sll.fi/uusimaa | Y-tunnus 0471601-4 | uusimaa@sll.fi