Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Ylä-Karjalan yhdistys

Ylä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Maakuntakaava 2040 esit­te­ly­ti­lai­suus Nurmeksessa 4.12.

Esittelyvaiheessa oleva uusi maakuntakaavaluonnos on herättänyt jo vilkasta keskustelua. ”Täyttää sosialismin tunnusmerkit” uutisoi Karjalainen 15.11.2018 viitaten tällä MTK-Pohjois-Karjalan ja MHY-Pohjois-Karjalan tiedotteeseen. Näiden järjestöjen mielestä kaavoituksella otetaan korvauksetta yksityistä omistusta yhteiseen käyttöön. Kysymyshän on siitä, että kaavoittaja omien sanojensa mukaan pyrkii turvaamaan jokamiehenoikeuksien säilymisen. Samaan aikaan kaavoittaja mainostaa esitteissään norminpurkua. Kaavaluonnokseen jo tutustuneet luonnonsuojelijat ovatkin huolissaan siitä, että aikaisemmissa kaavoissa olleita rajoituksia ja ohjausvaikutusta on nyt poistettu. Näyttää vahvasti siltä, että rakentaminen ja maankäyttö ovat jatkossa entistä vapaampia ja yhä enemmän jää kuntien päätösvaltaan. Suuntaus on huolestuttava, kun samaan aikaan ympäristöhallintoa ollaan purkamassa.

Karjalainen 18.11.2018 käsittelee jälleen maakuntakaavaluonnosta. Haastateltavana on Luonnonsuoleluliiton Pohjoisa-Karjalan piirin puuhenjohtaja Anna Lehtinen. Erityisesti Lehtinen on huolissaan suoluonnon ja ilmaston puolesta. Kun ELY-keskus esitti selvityksessään maakuntaliitolle 107 suon suojelua, näistä pääti kaavaan vain yhdeksän. Mitään ilmastotavoitteita ei kaavaluonnoksessa ole esitetty, vaan Pohjois-Karjalaa ehdotetaan kehitettäväksi lisääntyvän turvetuotannon ja metsätalouden ehdoilla., biotalousaluemerkinnän alla. Pohjois-Karjalassa puhutaan paljon luonnosta, luonnonrauhasta, puhtaasta elinympäristöstä ja luontomatkailun kehittämisestä, mutta kaavaluonnoksessa puhutaan vain luonnonvarojen suorasta hyödyntämisestä.

Yläkarjalaisille kaavaluonnosta esitellään Nurmeksessa tiistaina 4. joulukuuta kello 16-18 Nurmes-talon Kertun kamarissa. Mielipiteitä kaavasta voi esittää joulukuun 20 päivään saakka.

Voit tutustua kaava-aineistoon Maakuntaliiton sivuilla.