Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Ylitornion-Pellon yhdistys

Ylitornio-Pello
Navigaatio päälle/pois

Kysely kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le 2021

Kuntavaalien ennakkoäänestys alkoi 26.5. Varsinainen äänestyspäivä on 13.6. Kysyimme Ylitornion ja Pellon kuntien ehdokkailta heidän luontosuhteestaan ja mielipiteistään ympäristöasioissa. Lähetimme kyselyn vaaliasiamiesten välityksellä Pellon ja Ylitornion kuntavaaliehdokkaille toukokuun puolivälissä. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita. Vastaukset on julkaistu Meän Tornionlaaksossa 20.5.2021 (Pello 9, Ylitornio 20) ja 27.5.2021 (Ylitornio 3). Kysely kokonaisuudessaan artikkelin lopussa.

Pellon kyselyn vastaukset:

PuolueNimiMikä on lempipaikkasi luonnossa?Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?Malminetsintä / kaivostoiminta:Valtion ja kuntien metsät:
Keskusta

Anna-Liisa Pasma

järvenranta, vaara, näköalapaikka, joki, vanha metsäpuhdas luonto, lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataanTuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja.Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto, mutta talousmetsiäkin tarvitaan
KeskustaAnne-Mari Kovalainenjärvenranta, vaara, näköalapaikka, joki, vanha metsäpuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa.Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Keskusta

Emma-Maria Mäki

järvenrantapuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen. Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
PuolueNimiMikä on lempipaikkasi luonnossa?Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?Malminetsintä / kaivostoiminta:Valtion ja kuntien metsät:
KeskustaMila Mäkijärvenranta, vanha metsäpuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa.Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
VasemmistoPiia Kilpeläinen-Tuomajärvenrantapuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataanTuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta.Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
VasemmistoSimo Petteri Keränenvaara, näköalapaikkapuhdas luonto, lajien säilyminenLohen lisääntyminen turvataan, Veden laatua parannetaan.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja.Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
PuolueNimiMikä on lempipaikkasi luonnossa?Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?Malminetsintä / kaivostoiminta:Valtion ja kuntien metsät:
Vasemmisto

Tapani Kangas

järvenranta, vanha metsälajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Lohen lisääntyminen turvataan, Veden laatua parannetaan.Kannatan tuulivoimapuistojen rakentamistaKaivos tuo alueelle pysyvää asutusta. Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutuksetMetsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
VasemmistoTapani Riskuvanha metsäpuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), lepo, hiljentyminenVeden laatua parannetaan.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja.Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
VasemmistoTuomo Waaravaara, näköalapaikka, vanha metsäpuhdas luonto, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan.Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta.Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.

Ylitornion kyselyn vastaukset

PuolueNimiMikä on lempipaikkasi luonnossa?Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?Malminetsintä / kaivostoiminta:Valtion ja kuntien metsät:
KDRaimo Keränenjärvenranta, vaara, näköalapaikkapuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataan, Veden laatua parannetaan.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa.Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Keskusta

Regina Savolainen

järvenrantapuhdas luontoLohen lisääntyminen turvataanTuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja.Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon.
Keskusta

Reijo Kukkonen

jokipuhdas luonto, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Kalastusmatkailua kehitetään.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa.Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
PuolueNimiMikä on lempipaikkasi luonnossa?Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?Malminetsintä / kaivostoiminta:Valtion ja kuntien metsät:
Keskusta

Risto Vanhatalo

vaara, näköalapaikka, jokipuhdas luonto, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Veden laatua parannetaan.Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta.Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon.
Keskusta

Vesa Pakisjärvi

järvenrantakestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Veden laatua parannetaan.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja.Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa.Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.

Keskusta

Henna Korpi

vaara, näköalapaikka, jokipuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Lohen lisääntyminen turvataanTuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset. 
PuolueNimiMikä on lempipaikkasi luonnossa?Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?Malminetsintä / kaivostoiminta:Valtion ja kuntien metsät:
KeskustaJussi Herttualajoki, vanha metsäpuhdas luonto, lajien säilyminenLohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
KeskustaPentti Vuolojärvenranta, vaara, näköalapaikkapuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja., Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Valtion ja kuntien metsiä on käytettävä myös puuraaka-aineen tuotantoon, suojelua on oltava sopivassa suhteessa. Jatkuva kasvatus hyvä vaihtoehto, kun otolliset olosuhteet, myös avohakkuun oltava keinovalikoimassa.
KeskustaReeta Laitinenjokikestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Kalastusmatkailua kehitetään.Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleSallin malminetsinnän luonnonsuojelualueilla., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
PuolueNimiMikä on lempipaikkasi luonnossa?Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?Malminetsintä / kaivostoiminta:Valtion ja kuntien metsät:
KeskustaSenni Välimaavaara, näköalapaikkapuhdas luonto, lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataanTuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja.Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
KeskustaTanja Joonajärvenrantapuhdas luonto, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja.Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos haittaa poronhoitoa.Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
KeskustaVille Impiöjärvenrantalajien säilyminenLohen lisääntyminen turvataanKannatan suurten tuulipuistojen rakentamista.Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta.Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
PuolueNimiMikä on lempipaikkasi luonnossa?Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?Malminetsintä / kaivostoiminta:Valtion ja kuntien metsät:
Keskusta (sit.)Mari Vierelävanha metsäkestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Kalastusmatkailua kehitetään.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja.Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta.Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
Perussuomalaiset

Raimo Keskitalo

järvenranta, vaara, näköalapaikka, joki, vanha metsäpuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan.Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleLupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Vasemmisto

Katja Tuukkanen

järvenranta, vanha metsäpuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan.Vastustan tuulivoimaa.Sallin malminetsinnän luonnonsuojelualueilla., Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta.Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
PuolueNimiMikä on lempipaikkasi luonnossa?Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?Malminetsintä / kaivostoiminta:Valtion ja kuntien metsät:
VasemmistoKari Rantanenjärvenranta, vanha metsäpuhdas luonto, lajien säilyminenVeden laatua parannetaan.Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivos haittaa poronhoitoa., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän., Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen., Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Ylitornion parhaaksiKatriina Koskelavanha metsäpuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään.,Veden laatua parannetaan.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Vastustan tuulivoimaa. Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja. Kaivos haittaa poronhoitoa. Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen. Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Ylitornion parhaaksi

Tarja Kreivi

järvenrantapuhdas luonto, lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataanVastustan tuulivoimaa.Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja.Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän. Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
PuolueNimiMikä on lempipaikkasi luonnossa?Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?Malminetsintä / kaivostoiminta:Valtion ja kuntien metsät:
Ylitornion parhaaksi

Tuula Parikka

järvenrantakestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja.Sallin malminetsinnän luonnonsuojelualueilla., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
Ylitornion parhaaksiTanja Lauri-Ojavaara, näköalapaikka, joki, vanha metsäpuhdas luonto, lajien säilyminen, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..), kauneusarvot, lepo, hiljentyminenLohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään., Veden laatua parannetaan.Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja. Vastustan tuulivoimaa. Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueilleKaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja. Kaivos haittaa poronhoitoa. Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen. Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.
Ylitornion parhaaksiHeli Mäkikyröjärvenranta, vaara, näköalapaikkapuhdas luonto, kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)Lohen lisääntyminen turvataan, Kalastusmatkailua kehitetään.Kannatan suurten tuulipuistojen rakentamista., Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja.Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja., Kaivoksen ympäristövaikutukset ovat vähäiset., Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta., Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon. Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.

Ylitornion – Pellon Luonto ry
KYSELY KUNNALLISVAALIEHDOKKAILLE 2021
Arvoisa Ehdokas!
Yhdistyksemme toimii sekä Ylitornion että Pellon alueella. Meitä kiinnostaa Sinun näkemyksesi luontoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Voit valita useamman kuin yhden vastauksen kysymystä kohti. Kirjoita sitten vastaukset (kysymyksen numero ja alakohta: esimerkiksi 1A, 2A, 2C jne.) sekä nimesi, puolue/ryhmä ja kunta sähköpostiin ja lähetä se mielellään viimeistään lauantaina 15.5. osoitteeseen ylitornio-pello@sll.fi

 1. Mikä on lempipaikkasi luonnossa?
  A. järvenranta
  B. vaara, näköalapaikka
  C. joki
  D. vanha metsä
 2. Mitkä luontoarvot ovat Sinulle tärkeitä?
  A. puhdas luonto B. lajien säilyminen C. kestävä käyttö (metsästys, kalastus,..)
  D. kauneusarvot E. lepo, hiljentyminen
 3. Tornionjoki vesistöineen: mikä on mielestäsi tärkeää?
  A. Lohen lisääntyminen turvataan: B. Kalastusmatkailua kehitetään.
  C. Veden laatua parannetaan.
 4. Tuulivoima on ajankohtainen keskustelunaihe. Mitä mieltä olet?
  Kannatan suurten tuulipuistojen rakentamista.
  Tuulivoimalat eivät saa haitata asukkaita tai elinkeinoja.
  Vastustan tuulivoimaa.
  Tuulivoimaloita ei saa rakentaa maisemallisesti arvokkaille alueille.
 5. Malminetsintä / kaivostoiminta:
  Sallin malminetsinnän luonnonsuojelualueilla.
  Kaivostoiminta ei saa haitata muita elinkeinoja.
  Kaivoksen ympäristövaikutukset ovat vähäiset.
  Kaivos haittaa poronhoitoa.
  Kaivos tuo alueelle uutta pysyvää asutusta.
  Lupaan selvittää kaivoshankkeen pitkäaikaiset vaikutukset.
 6. Valtion ja kuntien metsät:
  Metsiä pitää käyttää vain puuraaka-aineen tuotantoon.
  Metsiä pitää suojella nykyistä enemmän.
  Kannatan luopumista avohakkuista ja siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.
  Tälle alueelle olisi hyvä saada oma kansallispuisto.

SUURET KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄSI!
YHTEENVETO KYSELYSTÄ JULKAISTAAN PAIKALLISLEHDESSÄ ENNEN VAALIEN ALKAMISTA.