Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Aloite – Vi­her­käy­tä­vät osaksi Green Lappeenrantaa

Lappeenrannassa 8.4.2016

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri esittää Lappeenrannan kaupungin kaavoituksesta ja metsäalueiden hoidosta vastaaville

Elinvoimaisten viherkäytävien muodostamista Lappeenrantaan lähiluonnon ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Taajamien viherkäytävät ovat arvokkaiden luontokohteiden välisiä siltoja, jotka mahdollistavat lajien leviämisen ja ovat samalla asukkaille erinomaisia virkistyksen ja ulkoilun väyliä.

Tiet, rakentaminen ja metsänhakkuut pirstovat myös taajamien luontoa. Kun luontoarvot heikkenevät ja lajit katoavat, myös vihreän ympäristön ihmisille tarjoama fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi on vaarassa. Miten vahvistaa lasten luontosuhdetta, kun metsän tuntua ei voi enää tavoittaa?

Kaupunkiluonnon ekopalveluista ja moninaisista vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen on saatu viime vuosina paljon tietoa. Metsä rauhoittaa ja vahvistaa, asfaltti ahdistaa ja herkistää. Tutkimuksissa on syntynyt viherkäytävien tai vihersormien käsite, joka sopisi erinomaisesti myös vihreän Lappeenrannan imagoon.

Luonnonsuojelupiirin hahmottelemat viherkäytävät (kartta) on rakennettu metsäsuunnitelmien ja luontoselvitysten pohjalta. Ne eivät ole vain kartalle piirrettyjä viivoja vaan elävän luonnon toimivia kokonaisuuksia, jotka rakentuvat monimuotoisista metsä- ja harjuluonnon kohteista, vapaista ranta-alueista, pienvesistä ja kosteikoista sekä Saimaan lähisaarten ketjusta. Riittävän leveät yhteydet kohteiden välillä turvaavat lajien leviämistä, aivan kuten viherkäytävien toimivuus edellyttää myös yhteyksiä laajemmille luontoalueille.

Viherkäytävät ovat paitsi luonto- myös kulttuurikäytäviä ja lähiluontokohteita kaupunkilaisille. Niillä on erityisen suuri merkitys päiväkotien ja koulujen sekä sosiaali- ja terveydenhuolto- ja kulttuuripalveluja tarjoavien palvelujen lähiympäristössä.

Mutta miten saamme aikaan elinvoimaiset viherkäytävät Lappeenrantaan? Siihen tarvitaan kaavoituksen ja metsätalouden suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä, jossa myös asukkaiden ja kaupunginosayhdistysten, luonto- ja ulkoilujärjestöjen sekä kaupungin ja muiden maanomistajien mielipiteet otetaan huomioon.

Monimuotoinen luonto on kaupungin keuhkot, keidas, leikin ja improvisaation lähde sekä terveyden ylläpitäjä asukkaille ja matkailijoille. Luonnon paikka kaupungin rakenteissa ja käytännöissä kertoo paremmin todellisista arvoista ja kulttuurista kuin tuhat sanaa.