Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri sekä Suomen luonnonsuojeluliitto ry ovat toteuttajina tai hankekumppaneina useissa hankkeissa, joiden toiminta-alueeseen Etelä-Karjala kuuluu.

Alla ovat listattuna käynnissä olevat hankkeet.

Luontotunnit-ympäristökasvatushanke Etelä-Karjalassa

Toteuttaja: Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry

Hankeaika: lukuvuodet 2019/2020–2021/2022

Työntekijä Etelä-Karjalassa: Anne Kuhanen, luontokasvattaja

Vastuualueet:

 • varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen luontotunnit lähimaastossa
 • luontokesäkerhot
 • opettajien koulutus

Rahoittaja: Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.
Lisäksi luontotunteja, luontokerhoja ja kasvatushenkilöstön koulusta tukevat Keski-Suomen ELY-keskus ja Lappeenrannan kaupunki.

Towards Sustainable Coexistence of Seals and Humans (CoExist) -hanke

Toteuttaja: Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Hankeaika: 1.4.2019–31.3.2022

Työntekijät Etelä-Karjalassa: 

 • Kaarina Tiainen, hankekoordinaattori
 • Jannika Paananen, ympäristökasvattaja

Luonnonsuojeluliiton vastuut

 • norppa-aiheinen ympäristökasvatus, valistus ja tiedotus (päävastuualue)
 • viestintämateriaalin tuottaminen
 • kalastukseen liittyvien konfliktien lieventäminen
 • kestävän turismin pelisääntöjen luominen Saimaalla

Hankekumppanit:

 • Itä-Suomen yliopisto, UEF (päätoteuttaja)
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT
 • Baltic Fund for Nature / Biologists for Nature Conservation, BFN (Venäjä)

Rahoittaja: Hanke kuuluu ENI SEFR CBC 2014–2020 -ohjelmaan, jota rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen tasavalta

Lisätiedot: staging.sll.fi/coexist

Yhteinen saimaannorppamme LIFE -hanke

Toteuttaja: Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Hankeaika: 1.9.2020–31.12.2025

Työntekijät Etelä-Karjalassa:

 • Kaarina Tiainen, saimaannorppa-asiantuntija
 • Hanne Kosonen, hankekoordinaattori

Luonnonsuojeluliiton vastuut:

 • vapaaehtoistyön koordinointi (apukinokset, katiskat, …)
 • ympäristökasvatus
 • viestintä- ja ympäristökasvatusmateriaalien tuottaminen
 • näyttelyiden, tapahtumien ja talkoiden järjestäminen
 • viestintä, tiedotus

Hankekumppanit:

 • Metsähallitus (päätoteuttaja)
 • DocArt Ky
 • Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö
 • Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan Ely-keskukset
 • Ruokavirasto
 • Luonnonvarakeskus
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Helsingin yliopisto
 • Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahasto
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Rahoittaja: Hanke on saanut rahoitusta EU:n LIFE-rahoitusjärjestelmästä, jonka tarkoituksena on kehittää yhteistä ympäristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä tukemalla luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Lisätiedot: www.metsa.fi/tiedotteet/yhteinen-saimaannorppamme-life-projekti-turvaa-norppiensuojelun-rahoitusta-seuraavat-viisi-vuotta

VieKas-LIFE-hanke

Toteuttaja: Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Hankeaika: 8/2018–12/2022

Työntekijä Etelä-Karjalassa: Aura Alaraudanjoki, aluekoordinaattori

Luonnonsuojeluliiton vastuut:

 • hankekoordinaatio
 • EU-listan haitallisten vieraslajien leviämisen hallinta ja hävittäminen luonnosta
 • koulutus ja viestintä
 • vapaaehtoisten koordinointi
 • vieraslajityökalun (suositukset, ohjeet, …) kokoaminen kuntien käyttöön

Hankekumppanit:

 • Lappeenrannan kaupunki
 • Luonto-Liitto
 • LUKE
 • Martat
 • Jyväskylän kaupunki
 • Riihimäen kaupunki
 • LUOMUS

Rahoittaja: Hanke on saanut rahoitusta EU:n LIFE-rahoitusjärjestelmästä, jonka tarkoituksena on kehittää yhteistä ympäristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä tukemalla luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Lisätiedot: staging.sll.fi/viekas-life

Laatokalta Saimaalle -hanke

Toteuttaja: Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Hankeaika: 1.4.2020–31.3.2022

Työntekijä Etelä-Karjalassa: Hanne Kosonen, hanketiedottaja

Luonnonsuojeluliiton vastuut:

 • hankekoordinaatio
 • soiden ennallistus (yhteistyössä Metsähallituksen kanssa)
 • ennallistustoimenpiteiden parhaiden käytäntöjen/suositusten laatiminen
 • vesien- ja rantojensuojelutoimenpiteiden toteuttaminen Suomessa hankekumppanien kanssa (mm. puupuhdistamot)
 • hankeviestintä
 • loppunäyttelyn toteuttaminen Lappeenrantaan alkuvuodesta 2022 

Hankekumppanit:

 • Hiitolanjoki-yhdistys 
 • kansalaisjärjestö Neo Eco Project (Venäjä)
 • Käkisalmen kunta (Venäjä)
 • Komarovin kasvitieteellinen instituutti (Venäjä)
 • Leningradin alueen luonnonsuojelualueiden direktoraatti (Venäjä)

Rahoittaja: Hanke kuuluu ENI SEFR CBC 2014–2020 -ohjelmaan, jota rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen tasavalta

Lisätiedot: staging.sll.fi/laatokalta-saimaalle

Mitä me teemme

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirille tärkeitä aiheita ovat muun muassa saimaannorpan suojelu, metsien ja soiden suojelu, luontokasvatus ja…

Lue lisää

Liity

Luonnonsuojeluliitto tarvitsee rohkeita ja luonnon puolia pitäviä ihmisiä. Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin pystymme vaikuttamaan. …

Lue lisää

Metsien ja soiden suojelu

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ahkeroi metsien ja soiden suojelun puolesta. Työtä riittää, sillä Etelä-Karjalassa on maan vähiten…

Lue lisää

Saimaannorppa

Saimaannorppa on meille läheinen eläin - asummehan tämän pullean vesiviiksekkään naapureina! Saimaannorppakanta on vahvistunut eteläisellä…

Lue lisää

Luontokasvatus

Pidämme lasten parissa tehtävää ympäristökasvatustyötä erityisen merkityksellisenä, sillä jo pienille lapsille on tärkeää luoda…

Lue lisää

Vaikuttamistyö

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri osallistuu ja vaikuttaa päätöksentekoon. Olemme mukana yhteistyöryhmissä ja otamme kantaa luonnon ja…

Lue lisää

Retket ja talkoot

Luontoretket kuuluvat ohjelmistoomme läpi vuoden! Saapastelemme soilla, maleksimme metsissä, katselemme kukkia ja kurkistelemme kääpiä.

Lue lisää