Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Hallinto-oikeus kumosi Ruokolahden Heinäahonsuon turvekaivosluvan

Hallinto-oikeus kumosi Ruokolahden Heinäahonsuon turvekaivosluvan

Tiedote 14.10.2016 / Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala

 

Hallinto-oikeus kumosi Ruokolahden Heinäahonsuon turvekaivosluvan

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut  Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän turvetuotannon ympäristöluvan Ruokolahden Heinäahonsuolle. Aluehallintovirasto myönsi luvan Vapolle vuonna 2014. Päätöksestä valitti muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry. Turvetuotantoalueen pinta-ala olisi ollut 124 hehtaaria.

Hallinto-oikeus perusteli päätöstään vesistöpäästöillä ja katsoi, että turvetuotanto voi aiheuttaa Tervajoen ja Änikän vesiympäristön pilaantumista sekä Torsan vesistön erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.

Vuosien 2012-2015 ympäristölupaprosessin aikana aluehallintovirasto (AVI) asettui tukemaan Vapon turvetuotannon lupahakemusta. AVI katsoi esittelijänsä eriävän mielipiteen vastaisesti, että hankkeesta ei aiheutuisi lain vastaista merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä erityisten luontoarvojen

huonontumista. Päätöksessään AVI luotti Vapon selvityksiin ja piti niitä riittävinä. Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piirin mielestä AVI tulkitsi turpeenkaivuun vaikutuksia ylimalkaisesti ottamatta huomioon luonnonsuojelupiirin ja muiden valittajien osoittamia virheitä ja puutteita Vapon hakemuksessa. AVI ei myöskään huomioinut elohopean, raudan ja alumiinin eikä happamuuskuorman haittoja eikä Torsan ja sen latvavesien erityisiä luontoarvoja.

Torsa on lähes luonnontilainen, karu ja herkkä järvi, joka on luokiteltu erinomaiseen ekologiseen tilaan. Se on Hiitolanjoen latvavesiä. Heinäahonsuo sijaitsee Torsan valuma-alueella, jonka merkitys on suuri myös Hiitolanjokeen nousevan Laatokan lohen tuleville lisääntymisalueille. Turvetuotantoalueen välittömät vesistövaikutukset olisivat kohdistuneet etenkin Tervajokeen ja Änikkään, jotka ovat Torsajärven latvavesiä.

Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala toteaa tyytyväisenä, että hallinto-oikeuden päätös huomioi valittajien esittämät ympäristöhaitat ja torjuu Torsan alueen vesien edelleen heikentämisen. Luonnonsuojelupiirin mielestä hallinto-oikeuden päätös on merkittävä linjaus paitsi Hiitolanjoen latvavesien, myös muiden turvekaivosten päästöille herkkien latvavesien luontoarvojen suojelulle.

 

Lisätietoja

Kari-Matti Vuori

puh. 044 971 9962