Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Karjalan piiri

Etelä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Saimaannorppaa uhkaa edelleen sukupuutto – ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri kiitti norp­pa­tur­val­li­sia kalanpyydyksiä

Saimaannorpan sukupuutto-uhka ei ole poistunut.
Kimmo Tiilikainen vastaanotti oman Saimaa-katiskan Ruokolahdella.
 Tiedote 7.5.2018

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri & Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirit muistuttavat, että saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen. Viimeaikaiset uutisoinnit kannan menestyksekkäästä kasvusta ovat innostaneet johtopäätöksiin jopa sukupuuttouhan poistumisesta. Hitaasti lisääntyvä ja geneettisesti köyhtynyt norppa on kuitenkin edelleen suuressa vaarassa hävitä sukupuuttoon ilman aktiivisia suojelutoimia.

Norpan pelastamisen välitavoitteeksi asetettiin vuosikymmeniä sitten 400 yksilöä ilman tieteellisiä perusteita. Nykytiedon valossa tuo määrä ei poista sukupuuton uhkaa.

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirit ehdottavat uudeksi välitavoitteeksi 800 norppaa vuoteen 2030 mennessä.

”Sekään ei vielä takaa tavoitteena olevaa suotuisan suojelun tasoa, mutta muistuttaa meitä siitä, että suojelutyötä on jatkettava määrätietoisesti koko saimaannorpan nykyisellä levinneisyysalueella sekä alueilla, joille se on palaamassa”, sanoo Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Markku Nironen.

Piirien mukaan lopullinen tavoite tulisi olla vähintään nelinumeroinen luku – siis moninkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Saimaalla on arvioitu eläneen aiemmin useiden tuhansien norppayksilöiden populaatio.

Suurimpia uhkia saimaannorpalle ovat vaaralliset kalanpyydykset. Nykyiset kalastusrajoitukset eivät ole riittävän laajoja poistamaan pyydyskuolemia. Vuosina 2013-2017 tietoon on tullut 2-7 pyydyskuolemaa vuosittain. On arvioitu, että vain alle puolet kalanpyydyskuolemista tulee tietoon. Saimaannorppakannan kasvu on niin vähäistä, että jokainen pyydykseen kuollut norppa on liikaa.

Ruokolahdella jaettiin lähes 100 norppaturvallista katiskaa – ympäristöministerikin sai omansa

Kyläniemen eteläpuolinen Saimaa on esimerkki alueesta, jossanorppakannan kasvu ja leviäminen takaisin entisille elinalueilleen on alle kymmenen yksilön varassa. Tämän vuoksi Suomen luonnonsuojeluliitto jakoi Ruokolahdella lauantaina 5.5. lähes sata norppaturvallista Saimaa-katiskaa sekä kymmeniä nielurajoittimia alueen vapaa-ajankalastajille.  Kalastajia kannustettiin näin siirtymään norppaturvallisiin kalastusmenetelmiin myös niillä norppa-alueilla, jotka eivät kuulu kalastusrajoitusten piiriin.

Tapahtuman avannut ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kiitti norppaturvallisten kalanpyydysten eteen tehtyä työtä ja Juha ”Norppa” Taskisen pitkää uraa norpan hyväksi. Taskinen on yksi Saimaa-katiskan kehittäjistä. Puheensa päätteeksi Tiilikainen vastaanotti oman Saimaa-katiskansa. Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon piirit toivovatkin Tiilikaisen näyttävän esimerkkiä norppaturvallisesta kalastamisesta omilla kalastusvesillään.

Jokainen Saimaan seudulla asuva, mökkeilevä tai matkusteleva voi vähentää kalanpyydyskuolemia luopumalla norpille vaarallisista kalanpyydyksistä kuten verkoista tai löysänieluisista katiskoista. Kalaruoan ystävä voi kaupassa ja ravintolassa tiedustella, onko Saimaasta pyydetty kala saatu norppaturvallisilla välineillä. Kalanpyydysten lisäksi saimaannorpan tulevaisuutta uhkaavat ilmastonmuutos, ihmislähtöinen häiriö sekä geneettisen monimuotoisuuden kapeus.

 

Juha Taskinen luovuttaa Saimaa-katiskan Kimmo Tiilikaiselle. Vieressä Kaarina Tiainen ja Harri Hölttä. Vaihda verkot katiskaan -tapahtuma Ruokolahdella toukokuussa 2018 Kuva Hanne Kosonen.